Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluja.

Sosteri lyhyesti:

  • Aloitti toimintansa 1.1.2007.
  • Enonkoski ja Savonlinna hankkivat kaikki sote-palvelunsa Sosterilta
  • Alueiden väkiluku 31.12.2016 oli yhteensä n. 43 000 asukasta.
  • Sosterilta vain erikoissairaanhoidon palveluita hankkivat Rantasalmi ja Sulkava ovat yhteensä väkiluvultaan noin 6300 henkilöä.
  • Sosterilla on sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus.

Jäsenkunnat

Kuntasopimukset ja -laskutus


Päätöksenteko Ja johtaminen

Sosteri on kuntayhtymänä kunnallinen organisaatio.

Sosterin hallinto muodostuu kuntayhtymävaltuustosta, -hallituksesta, ympäristöterveydenhuoltojaosta, yhtymähallituksen puheenjohtajistosta ja johtoryhmistä. Kuntayhtymän toimintaa valvoo tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Kuntayhtymävaltuusto
Kuntayhtymähallitus
Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Yhtymähallituksen puheenjohtajisto
Johtoryhmä
Tarkastuslautakunta

Kokoukset ja pöytäkirjat

Yhtymävaltuuston kokoukset
Yhtymähallituksen kokoukset
Yhtymähallituksen puheenjohtajiston kokoukset, kokousten ei-julkiset pykälät koskevat aina yksittäisen ihmisen etuutta tai oikeutta, siksi niitä ei saa lain mukaan julkaista (JulkL §24)
Tarkastuslautakunnan kokoukset
Ympäristöterveydenhuoltojaosto

Esityslistat muuttuvat pöytäkirjoiksi kokousten jälkeen. Julkiset pöytäkirjat ovat nähtävillä internet-sivuillamme kaksi vuotta julkaisuajankohdasta. Kahta vuotta vanhempia pöytäkirjoja voi tarvittaessa tiedustella keskushallinnosta tai kirjaamosta.

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja julkaisemisessa noudatetaan kuntalain 84 §:n mukaisia periaatteita. Sidonnaisuustiedot perustuvat luottamushenkilön tai viranhaltijan omaan ilmoitukseen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Sidonnaisuudet

Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

Sosterin kuulutuksia pidetään näkyvissä nähtävillä oloajan.

Sosteri julkaisee sivuillaan viranhaltijoiden päätökset virkaan valitsemisesta ja kansallisten kynnysarvojen alittavia hankintoja koskevat hankintapäätökset. Päätöksen näkyvät sivuilla vähintään valitusajan ja korkeintaan 38 päivää julkaisemisesta. Päätökset ovat nähtävissä päätöksen allekirjoittamista seuraavana torstaina asianomaisen viranhaltijan toimistossa.

Viranhaltijapäätökset (Dynasty) Kaikki julkaistavat päätökset näkee tästä

Muut

Henkilöstöraportti 2018

Sosterin organisaatiokaavio 2019

Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallintosääntö

Ympäristötervhuollon johtosääntö

Sosterin perussopimus

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Tilintarkastuskertomus 2018

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018


Strategia

Arvot

  • Hyvinvointi
  • Asiakas ensin
  • Vastuullisuus
  • Uudistuva osaaminen

Missio. Tuotamme hyvinvointia ja terveyttä alueen väestölle tasavertaisena kumppanina tiiviissä yhteistyössä Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja muiden toimijoiden kanssa.

Visio. Jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin. Haluamme olla realistinen vaihtoehto asiakkaillemme Sote-uudistuksen mukanaan tuomassa kilpailutilanteessa ja maakuntauudistuksen toteutuessa.

Strategia ja prosessit


Laatu

Laadunhallinnalla tuetaan toiminnan johtamista, suunnittelua, arviointia ja parantamista asetettujen laatutavoitteiden savuttamiseksi. Laadunhallinnasta ovat vastuussa Sosterin johdon kaikki tasot ja sen toteuttamiseen osallistuvat kaikki organisaation jäsenet. Kuntayhtymän johtoryhmän hyväksymä laatupolitiikka ohjaa organisaation kaikilla tasoilla toteutettavaa laadunhallintatyötä.

Sosterissa on sitouduttu laadunhallintaan ja toimintojen kehittämiseen sosiaali- ja terveyspalveluille kehitetyn SHQS-laatuohjelman ja -menetelmän mukaisesti. Laatuohjelma sisältää vuosittain toteutettavat itsearvioinnit ja ulkoiset auditoinnit. Laaduntunnustusauditointi toteutetaan kolmen vuoden välein. Viimeisin ulkoinen laaduntunnustusauditointi toteutettiin toukokuussa 2017.

Laadunhallintasuunnitelma toimii Sosterin potilas- ja asiakastyön sekä tukipalvelujen laadun jatkuvan kehittämisen tukena.

Laadunhallintasuunnitelma_2017


Talousarviot ja tilinpäätökset

Tilinpäätös 2018

Talousarviokirja 2019

Käyttösuunnitelma 2019

Kuntayhtymän strategia talousarvio ja -suunnitelma 2018-2020

Sosterin strategia ja talousarviokirja 2017

Talousarvio ja Taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja Taloussuunnitelma 2015-2017

Tasekirja 2016

Tasekirja 2015

Tasekirja 2014

Tasekirja 2013