Siirry sisältöön
Kuvituskuva

Ota yhteyttä

Terveysneuvonta
Terveysneuvonta ja hoidon tarpeen arviointi

Saat terveysneuvontaa jokaisen hyvinvointikeskuspalvelun vastaanotolla.
Tarvittaessa varaamme sinulle vastaanottoajan ammattilaiselle.

Kotisairaalapalvelut

Kotisairaala tarkoittaa moniammatillisen tiimin toteuttaman, sairaalatasoisen hoidon viemistä asiakkaan kotiin. Kotisairaalahoidon on tarkoitus …

Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityön keinoin pyritään auttamaan ja tukemaan potilaita ja heidän läheisiään sairauden tai vamman myötä muuttuneessa …

Hoitotarvikejakelu

Saat maksuttomia hoitotarvikkeita pitkäaikaisen sairauden hoitoon yksilöllisen hoitotarvikejakelusuunnitelman perusteella. Sinua hoitavan tahon …

Työkyvyn tuki

Jos sinulla ei ole työ- tai opiskeluterveydenhuoltoa (työnantajan tai koulun järjestämänä) ja tunnistat jonkun alla olevista tilanteista …

Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluja on tarjolla kaikilla hyvinvointialueen hyvinvointiasemilla ja -keskuksissa.

Laboratoriopalvelut

Laboratorioissa tutkitaan ja analysoidaan esimerkiksi veri-, virtsa- ja solunäytteitä ja tehdään testejä.
Etelä-Savon hyvinvointialueen …

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset sekä ohjaus …

Kuvantamispalvelut

Kuvantamispalvelut tarjoaa kuvantamis- eli röntgentutkimuksia.

Tarjottavia palveluita …

Farmaseutin vastaanotto

Farmaseutti auttaa lääkehoidon arvioinnissa, lääkelistojen tarkastuksessa tai luonnissa sekä antaa ohjausta ja neuvontaa yleisesti …

Tartuntatautien ehkäisy

Tartuntatautihoitajat antavat ohjausta ja neuvontaa erilaisten tartunta- ja infektiotautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyen. Yleisimpiä …

Reseptin uusiminen

Helpoiten uusit reseptin Omakanta.fi -palvelussa
Muistathan uusia reseptisi hyvissä ajoin ennen lääkkeesi loppumista ja loma-aikoja.

Rokotuspalvelut

Alle kouluikäisten ilmaiset rokotukset annetaan neuvolassa, kouluikäisten rokotukset kouluterveydenhuollossa ja aikuisten terveyskeskuksessa.

Syöpätautien ja sädehoidon palvelut

Hoidamme vastaanotolla syöpään sairastuneita henkilöitä. Palveluihimme kuuluvat hoidon arviot, solunsalpaajahoidot, muut syövän …

Diabeteshoitaja

Diabeteshoitaja tukee diabeetikon omahoitoa, sitouttaa ja motivoi itsehoitoon.
Hoitaja tekee kanssasi yksilöllisen hoitosuunnitelman, jota …

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastus järjestetään perusterveydenhuollossa.

Terveystarkastusten tavoitteena on:
• tukea ja edistää …

Muistineuvonta

Muistineuvontaan voit ottaa yhteyttä, jos olet huolissasi omasta tai läheisesi arkielämää haittaavasta muistin …

Apuvälinepalvelut

Sinulle lainataan tarpeelliset apuvälineet jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi.

Apuvälineet ja …

Seulontatutkimukset

Seulontatutkimukset ovat joukkotarkastuksia tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kohdunkaulan …

Silmätautien erikoisalapalvelut

Silmätautien yksikössä hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia silmäsairauksia.
Silmätautien yksikön toiminta jakautuu poliklinikka- ja …

Sisätautien erikoisalapalvelut

Sisätautien tutkimuksia ja hoitoa toteutetaan vastaanotoilla ja osastoilla.
Sisätaudit jaetaan elinkohtaisiin suppeampiin …

Saattohoito

Saattohoito on kuolemaa lähestyvän ihmisen hoitoa, ajoittuen viimeisiin elinviikkoihin tai päiviin. Saattohoito on palliatiivisen hoidon …

Vuodeosastohoito

Ympärivuorokautista sairaanhoitoa ja tutkimuksia tarvitsevia potilaita hoidetaan vuodeosastoilla. Potilaat tulevat osastoille joko päivystyksen …

Äidinmaidon luovuttaminen

Äidinmaitokeskukseen voit myydä äidinmaitoa, joka jää yli oman vauvan tarpeen. Maito käytetään Mikkelin keskussairaalan vauvateholla ja …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.