Siirry sisältöön
Eloisa rekrytointi kuvituskuva nuoret lääkärit.
Eloisa Etelä-Savon hyvinvointialue

Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut Etelä-Savon 12 kunnan alueella noin 190 toimipisteessä.

Ajankohtaista
Seuraa Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Laskutustiedot

Etelä-Savon hyvinvointialueen laskutusosoite tulee käyttöön 1.1.2023 alkaen.

Osallisuus - näin voit vaikuttaa

Etelä-Savon asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Hyvinvointialueen on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä menetelmistä, jotta yhdenvertainen osallistuminen toteutuu.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Toiminta ja talous

Etelä-Savon hyvinvointialueelle laaditaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmat. Toimintakauden jälkeen julkaistaan tilintarkastuskertomus. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen hyvinvointialueen toiminnasta.

Organisaatio ja johtaminen

Hyvinvointialueen johtaminen perustuu muun muassa hyvinvointialuestrategiaan ja sen osana olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiaan, alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja – suunnitelmaan, pelastustoimen palvelutasopäätökseen, taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja investointisuunnitelmaan.

Hankintapalvelut
Hyvinvointialueen hankintapalvelut kuuluvat konsernipalvelujen toimialaan. Hankintapalvelut vastaa Eloisan hankintojen kilpailuttamisesta sekä sopimushallinnan järjestämisestä. Yhteystiedot: Timo …
Yhteystiedot
Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstön yhteystiedoista löydät johdon, toimialajohdon ja palvelualuejohtajien sekä mm. kirjaamojen yhteystiedot. Etelä-Savon hyvinvointialueen …
Viestintä ja media

Etelä-Savon hyvinvointialueella viestimme palveluistamme ja toiminnastamme avoimesti ja ajantasaisesti. Asiantuntijamme ja ammattilaisemme ovat käytettävissä median haastatteluihin. Tavoitat heidät viestinnän ammattilaisten kautta.

Strategia

Etelä-Savon hyvinvointialueen strategia muodostaa yhdessä myöhemmin laadittavien alastrategioiden kanssa kokonaisuuden, joka ohjaa hyvinvointialueen strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä.

Sääntökirjat

Tutustu Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan sääntökirjoihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden- edistämisen verkosto

Toimintana Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto (HYTE) on kumppanuuksiin perustuvaa ja verkostomaisesti johdettua tekemistä.

Hoitoon ja palveluihin pääsy

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten terveysasemilla ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot.

Palvelutuottajille
Täältä löydät Etelä-Savon hyvinvointialueen tukipalvelutuottajarekisterin. Tukipalvelut Ilmoittautuminen sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutuottajaksi. Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, …
Saavutettavuusseloste

Tämä on organisaation Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan saavutettavuusseloste.

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.