Sosiaaliohjaajan tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen Kerimäellä.Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja nuorta lähellä olevien ammattilasten kanssa.

Sosiaaliohjaajan toiminta lähtee oppilaan/opiskelijan ja perheen tarpeista tai oppilaan sosiaalisesta toimintaympäristöstä.

Lisäksi ohjaaja on mukana ryhmätoiminnassa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Ryhmiin viedyin palveluin sosiaaliohjaaja edistää ryhmien toimivuutta ja sosiaalista kanssakäymistä ja sitä kautta osaltaan tuo ryhmän voimavarat tueksi yksilötason hyvinvoinnille.

Sosiaaliohjaajan vastaanotot kouluilla:

  • Kerimäellä koulupäivinä maanantaista perjantaihin ½ pv.