Sosiaaliohjaajan tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen Kerimäellä ja Savonrannalla. Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja nuorta lähellä olevien ammattilasten kanssa.

Sosiaaliohjaajan toiminta kohdistuu oppilaaseen, perheeseen sekä oppilaan ympäristötekijöihin. Oppilaskohtaista toimintaa sosiaaliohjaaja toteuttaa pääsääntöisesti yksilöllisissä tukikeskusteluissa.

Ryhmiin kohdistuvaa työtä sosiaaliohjaaja tekee vierailemalla koululuokissa ja erilaisissa koulun järjestämissä tapahtumissa (esim. vanhempainillat). Ryhmiin viedyin palveluin sosiaaliohjaaja edistää ryhmien toimivuutta ja sosiaalista kanssakäymistä ja sitä kautta osaltaan tuo ryhmän voimavarat tueksi yksilötason hyvinvoinnille.

Sosiaaliohjaajan vastaanotot kouluilla:

  • Kerimäellä koulupäivinä maanantaista perjantaihin ½ pv.
  • Kuukauden parillisilla viikoilla: Anttolan koululla maanantaisin ja torstaisin koko päivä.
  • Louhen koululla käynnit tarvittaessa torstaina tai perjantaina.
  • Savonrannalla keskiviikkoisin koko päivä.