Fysioterapia on asiakaslähtöistä ja moniammatillista liikunta- ja toimintakyvyn edistämistä kaikissa ikäryhmissä. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakkaan työssä ja kotona selviytymistä sekä sosiaalista osallistumista ylläpitämällä terveyttä, toimintakykyä.

Lapsilla ja nuorilla tavoitteena on hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen. Monipuolisen arvioinnin ja testien avulla fysioterapian sisältö suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Fysioterapiassa pääpaino on asiakaan ohjauksessa ja neuvonnassa sekä omatoimisiin harjoituksiin kannustamisessa

Fysioterapiaa toteutetaan kuntouttavilla osastoilla, sairaalassa ja terveysasemilla sekä asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esim. kotona tai päiväkodissa. Fysioterapia voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa.


Yksilöfysioterapiaa ja ryhmäpalveluita

Yksilöfysioterapia sisältää ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja ryhmäkuntoutusmahdollisuuden arviointia. Hinta 11,50 euroa / krt. Kotikuntoutusta sairaalajakson jälkeen on saatavilla lähetteellä koko Savonlinnan alueella sekä Enonkosken kunnassa.

Erilaisiin ryhmiin pääsee fysioterapeutin tekemän testauksen jälkeen. Testi tehdään yksilövastaanotolla ja testissä määritellään asiakkaalle sopivin ryhmä. Testauskerta 11,50 euroa. Kaikki ryhmät ovat ryhmäläisille maksuttomia.

 

Liikuntaneuvonta

Terveysasemien fysioterapian liikuntaneuvonnassa motivoidaan vähänliikkuvaa aikuisväestöä liikunnan pariin. Liikuntaneuvonta on kokonaisvaltaista elintapaohjausta, jossa huomioidaan myös ravitsemus ja uni.

Liikuntaneuvontaprosessi kestää noin 6 kk ja sisältää 2 käyntiä fysioterapeutin luona ja 2 puhelinkontrollia.

Ota yhteyttä soittamalla puh. 044 417 2760  tai asioi sähköisesti.  Ohjaus on henkilökohtaista ja maksutonta asiakkaalle.

 

Palvelut yksiköittäin

Yksilöfysioterapiaa ja ryhmäpalveluita saa vaihtelevasti keskussairaalasta ja kaikilta terveysasemilta Savonrantaa lukuun ottamatta. Savonrantalaiset käyttävät Kerimäen terveysaseman fysioterapiapalveluita. Lisäksi fysioterapia voi olla osa kotikuntoutusta.

Sairaalan fysioterapiayksikkö

Terveysasemat
Enonkosken fysioterapia
Kerimäen fysioterapia
Punkaharjun fysioterapia
Savonlinnan fysioterapia
Kotikuntoutus