Fysioterapia on asiakaslähtöistä ja moniammatillista liikunta- ja toimintakyvyn edistämistä kaikissa ikäryhmissä. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakkaan työssä ja kotona selviytymistä sekä sosiaalista osallistumista ylläpitämällä terveyttä, toimintakykyä.

Lapsilla ja nuorilla tavoitteena on hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen. Monipuolisen arvioinnin ja testien avulla fysioterapian sisältö suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Fysioterapiassa pääpaino on asiakaan ohjauksessa ja neuvonnassa sekä omatoimisiin harjoituksiin kannustamisessa.

Fysioterapiaa toteutetaan kuntouttavilla osastoilla, sairaalassa ja terveysasemilla sekä asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esim. kotona tai päiväkodissa.

Fysioterapia toteutuu sairaalan osastoilla sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti moniammatillisen toimintakykyä tukevan työotteen periaatteiden mukaisesti.

Fysioterapia voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa.


Yksilöfysioterapiaa ja ryhmäpalveluita

Yksilöfysioterapia sisältää ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja ryhmäkuntoutusmahdollisuuden arviointia. Hinta on yksilökäynnin suuruinen.

Erilaisiin ryhmiin pääsee joko jatkokuntoutuksen tai fysioterapeutin tekemän testauksen jälkeen. Testi tehdään yksilövastaanotolla ja testissä määritellään asiakkaalle sopivin ryhmä. Testauskerta on maksullinen (yksilökäynti). Kaikki ryhmät ovat ryhmäläisille maksuttomia.

 

Liikuntaneuvonta

Terveysasemien fysioterapian liikuntaneuvonnassa motivoidaan vähänliikkuvaa aikuisväestöä liikunnan pariin. Liikuntaneuvonta on kokonaisvaltaista elintapaohjausta, jossa huomioidaan myös ravitsemus ja uni.

Liikuntaneuvontaprosessi kestää noin 6 kk ja sisältää 2 käyntiä fysioterapeutin luona ja 2 puhelinkontrollia.

 

Palvelut yksiköittäin

Yksilöfysioterapiaa ja ryhmäpalveluita saa keskussairaalasta ja kaikilta terveysasemilta Savonrantaa lukuun ottamatta. Savonrantalaiset käyttävät Kerimäen terveysaseman fysioterapiapalveluita.

Sairaalan fysioterapiayksikkö

Terveysasemat
Enonkosken fysioterapia
Kerimäen fysioterapia
Punkaharjun fysioterapia
Savonlinnan fysioterapia
Kotikuntoutus