Kuutti on Sosterin ylläpitämä lastensuojelulaitos, joka tarjoaa lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palveluja. Kuutissa on kaksi seitsemän paikkaista osastoa, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa 0-17 vuotiaille lapsille ja nuorille.

Kuutissa työskentelee 14 perhekeskuksen ohjaajaa, erityistyöntekijä, vastaava ohjaaja ja johtaja.

TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET

Kuutin perustehtävä on hoitaa, kasvattaa, ohjata ja tukea lasta tai nuorta heidän asuessaan perhekeskuksella. Tärkeänä tehtävänä on myös vanhempien/perheen ohjaus ja tukeminen kasvatustehtävässä, yhteydenpidossa, arjessa selviytymisessä ja elämänhallinnassa. Työskentelylle luodaan perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteiset tavoitteet asiakassuunnitelmassa, joissa määritellään myös työskentely muiden yhteistyötahojen kanssa.

Hoidossa huomioidaan lapsen/nuoren ikätasoa vastaavat psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tarpeet turvallisessa kasvuympäristössä.

PALVELUN SISÄLTÖ

Perushoitoon kuuluvat turvalliset tilat, terveellinen ruoka, aikuisen läsnäolo 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.

Kotiosastolle sijoitetaan pääsääntöisesti yli 10 vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka ovat huostaan otettuja tai heidän sijoituksensa arvioidaan kestävän yli 3 kuukautta tai he ovat jälkihuollon piirissä. Toiminnan painopisteessä ovat lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen, koulunkäynnin tukeminen, itsenäiseen elämään saattaminen ja jälkihuolto. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. omaohjaajuus, roolikartat, yhteisöllisyys, sukupuu, elämänjana, erilaiset menetelmäkortit ja toiminnallisuus (retket yms.).

Vastaanotto-osastolle sijoitetut lapset ja nuoret voivat olla 0-17 vuotiaita. Sijoitusmuotona on kiireellinen sijoitus tai avohuollontukitoimi. Toiminnan painopisteenä on perheen tilanteen arviointi. Tavoitteena on intensiivinen työskentely vanhempien kanssa, jotta lapsi/nuori voisi palata lyhyen intervention jälkeen takaisin kotiin. Työskentelyä kotiin voidaan jatkaa perhetyönä 1-3 kk. Mikäli lapsen kotiuttaminen ei ole mahdollista, pyritään lapselle löytämään yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa mahdollisimman pian sopiva sijoituspaikka, ellei se voi olla perhekeskuksen oma kotiyksikkö (esim. pieni lapsi pyritään sijoittamaan mahdollisimman pian perhehoitoon). Menetelminä käytetään mm. Lapset puheeksi – keskustelua, vanhempana vahvemmaksi menetelmää, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikarttaa, sukupuuta, neuvonpitoa ja menetelmäkortteja.