Palvelutalo Koskenhelmi tarjoaa tehostettua palveluasumista viihtyisällä paikalla Enonkosken taajamassa. Koskenhelmi on jaettu kahteen asukasyksikköön: Koski- ja Helmitiimiin. Toiminnan tavoitteena on asukkaiden laadukas ja turvallinen elämä kodinomaisessa ja viihtyisässä ympäristössä.

Osa asukaspaikoista on suunnattu lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Talossa on saattohoitohuone, jossa on mahdollisuus viettää aikaa läheisten kanssa. Arkipäivää piristävät mm. tuolijumpat, lukupiirit, laulutuokiot ja ulkoilut sekä erilaiset vierailijat.  Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden ja lääkäri käy kerran viikossa.

Toimintakykyä tukeva työote arjessa on olennainen osa palvelutalon elämää. Koskenhelmessä toimitaan asukkaan voimavarat huomioiden ja omahoitaja – periaatteen mukaisesti. Omahoitaja tekee yhdessä asukkaan ja läheisten kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman, joka on hoidon ja kuntoutuksen perusta.

Tavoitteena on, että asukkaan toimintakykyä parannetaan ja ylläpidetään niin, että hän voi asua Koskenhelmessä mahdollisimman omatoimisena. Asukkaan voimavarat kartoitetaan säännöllisesti mahdollisimman aktiivisen ja merkityksekkään arjen saavuttamiseksi.

Omaiset ja vierailijat ovat tervetulleita, vierailujen toivotaan ajoittuvan klo 8-19 välille. Poikkeuksellisista vierailuajoista on sovittava henkilökunnan kanssa.

Asukasvalinta

Asukasvalinnat tehdään Enonkosken Selvitä-Arvioi-Sijoita-työryhmässä. Valintaa edeltää aina palvelutarpeen arviointi. Lyhytaikaispaikkaa tarvitsevat voivat olla yhteydessä suoraan SAS-työryhmään.