Kotihoidon perustehtävänä on tarjota hoitoa, hoivaa ja apua asiakkaan kotona selviytymiseen.

Kotihoidossa toteutetaan toimintakykyä ylläpitävää työotetta, jolla tuetaan asiakkaiden oman näköistä elämää ja osallisuutta sekä itsenäistä kotona asumista. Asiakkaan henkilökohtaisen hoidon ja hoivan ja esimerkiksi lääkkeenjaon lisäksi kotihoidon palveluihin kuuluvat kotiutus, kotikuntoutus ja muistiohjaus sekä tukipalvelut.

Kotihoidon palveluja voi saada silloin kun arjen askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista ei enää selviydy ilman ulkopuolista apua. Ikääntyneen on mahdollista saada kotiin terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, mikäli hän on estynyt käyttämään terveyskeskuksen vastaanoton palveluja tai hoito kotona vaatii säännöllistä sairaanhoidollista tukea.

Kotihoito suunnitellaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma tarvittavista palveluista ja tukitoimista.

Ikääntynyt voi myös itse ostaa haluamiaan palveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden myöntämisen perusteet
Palvelutarpeen arviointi


Kotihoidon palvelut

Asiakkaan henkilökohtaisen hoidon ja hoivan lisäksi kotihoidon palveluihin kuuluvat kotiutus, kotikuntoutus ja muistiohjaus sekä tukipalvelut.

Hoitotarvikejakelu
Kotihoidon muistihoitaja
Kotihoidon päihdetyö
Kotikuntoutus
Kotiutustiimi

Kotihoidon tukipalvelut
Ateriapalvelu
Kauppapalvelu
Turvapuhelin


Yhteystiedot

Asiakasmaksut ja laskutus
Kotihoidon yhteystiedot


Liitteet

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma, Sosteri 2022

KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET