Sivuille on koottu tietoa ikääntyneille suunnatuista palveluista, kuten ikääntyneiden terveyspalveluista ja siitä, millaisia palveluita on tarjolla kotona pärjäämisen tueksi.

Katso myös Terveyskylän sivulta Ikätalo, joka on kansallinen verkkopalvelu auttamaan arjessa ja terveyden ylläpidossa. Palvelu on suunniteltu yli 65 -vuotiaille ja heidän läheisilleen.


Neuvontapiste nestori

Ikääntyneiden ja heidän läheistensä toiveesta ja tarpeesta Sosterin kotihoito tarjoaa ikääntyneiden neuvontapisteen. Sosterin neuvontapiste Nestorissa on ikääntyneille ja heidän läheisilleen maksutonta neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta.

Neuvontapiste Nestori

Nestoriin saa yhteyden puhelimitse 044 417 2002 tai sähköpostilla nestori@sosteri.fi
Katso toimipisteiden aukioloajat sivulta Neuvontapiste Nestori


Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennukset kannustavat sinua elin- ja elämäntapamuutoksiin, joilla hyvinvointisi voi kohentua.

Voit aloittaa hyvinvointivalmennuksia itsenäisesti tai ammattilaisen suosittelemana.

Alkoholinkäytön vähentäminen

Arjen harmituksen vähentäminen

Liikuntaohjelma terveysliikkujille

Painonhallinta

Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -valmennusohjelma

Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa -valmennusohjelma

Terveyttä edistävä ravinto -valmennus

Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelma

Univalmennus


Terveydenhuolto

Sosteri tarjoaa monipuolisesti terveydenhuollon palveluja.

Ikääntyneen terveys ja hyvinvointi
Lääkärin ja hoitajan vastaanotot
Terveysasemat
Päivystys
Laboratoriot
Röntgen ja kuvantaminen
Hammashoito
Muistihoitaja
Rokotukset ja joukkotarkastukset
Fysioterapia, kuntoutus ja apuvälinepalvelut


Kun sairastut vakavasti

Vakavasti sairastuessa tai tätä epäiltäessä on otettava yhteys hoitajaan tai lääkäriin.

Päivystyspoliklinikan puhelinneuvonta 24/7 116 117

Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112.

Kun ikääntynyt sairastuu vakavasti
Terveysasemat
Päivystys
Keskussairaalan palvelut
Sosiaalipalvelut ikääntyneille
Ikääntyneen asuminen
Henkilökohtainen apu
Omaishoito
Kotihoito
Kotisairaala Tehosa
Apuvälinekeskus


Mielenterveys ja päihteet

Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista ja jonka tavoitteena on vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen.

Mielenterveys ja päihteet
Senioripäihdetyö


Lähisuhdeväkivalta

Apua ja yhteyshenkilöitä väkivallan uhatessa.

Lähisuhdeväkivalta


Tekemistä/päivätoimintaa

Ikääntyneen kannattaa olla aktiivinen toimintakykynsä sallimissa rajoissa: käydä kerhoissa, osallistua seuratoimintaan ja harrastaa liikuntaa.

Päivätoimintaa ikääntyneille
Päivätoiminta Enonkoski, Kerimäki ja Savonlinna
Päiväpaikka Maria
Yhes.esavo.fi


Tukea arkeen

Sosteri tarjoaa monenlaista apua ja tukea arjessa pärjäämisen avustamiseksi.

Tukea ikääntyneen arkeen
Palvelupiste Nestori
Sosiaalipalvelut ikääntyneille
Ikääntyneen asuminen
Ikääntyneen palvelutarpeen arviointi
Sotaveteraanien ja sotainvalidien palvelut
Henkilökohtainen apu
Omaishoito
Kotihoito
Kotisairaala Tehosa
Apuvälinekeskus
Palvelutalot ja vanhainkodit
Palvelutarpeen arviointi
SAS-toiminta