Diabeteshoitajien vastaanotot on tarkoitettu diabetesta jo sairastaville. Jos diabetesta ei vielä ole, mutta riski sairastua on kohonnut, asioidaan sairaanhoitajien vastaanotoilla. Nämä vastaanotot löytyvät terveysasemakohtaisesti hoitajan vastaanottoina.

Diabeteshoitajan tehtävänä on diabeetikoiden yksilöllinen hoidonohjaus ja seuranta, määräaikaistarkastukset sekä hoidon toteutumisen arviointi. Tavoitteena on diabeetikon omahoitotaitojen vahvistaminen, jokapäiväinen hyvinvointi ja diabeteksen aiheuttamien lisäsairauksien ehkäisy. Aikuistyypin eli tyypin 2 diabetesta voi ennaltaehkäistä pitkäjänteisillä elintapamuutoksilla, joiden toteuttamiseen saa tukea omalta diabeteshoitajalta. Diabeteshoitajat käyvät läpi yhdessä diabetesta sairastavan kanssa hänen liikunta- ja ravitsemustottumuksiaan ja ohjaavat tarvittaessa ravitsemusterapeutille tai fysioterapeutille.

Diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu aikuistyypin diabetesta sairastavan hoidon ohjaus ja omahoidon seuranta. Tavoitteena on diabetesta sairastavan hyvä elämänlaatu ja toimintakyky sairaudesta huolimatta. Diabeteksen hoidossa on tärkeää saavuttaa hyvä hoitotasapaino niin verensokerin, verenpaineen kuin kolesteroliarvojenkin suhteen. Diabeteshoitaja auttaa kaikessa tässä.

Vastaanotolla käsitellään mm. lääkehoidon aloitusta ja tehostamisen tarvetta, omaseurannan sekä itsehoidon toteutusta sekä tuetaan esimerkiksi painonhallinnassa tai muiden elintapoihin liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Diabeteshoitaja pitää huolen siitä, että kaikki sairauden hoitoon kuuluva on järjestyksessä; lääkkeet, lääkemääräykset, silmänpohjakuvat, munuaiskontrollit, itsemittaukset, verenpaineet yms. mutta myös potilaan oma aktiivisuus ja hoitomyönteisyys on välttämätöntä onnistuneelle hoidolle ja ennaltaehkäisylle.

Etsitkö näitä?

Terveysasemat