Sosterin kuntalaskutus on vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 161,7 miljoonaa euroa.  Talousarviossa on huomioitu palveluasumisen hoitajamitoituksen kasvu ja varauduttu palkankorotuksiin, lisäksi on huomioitu Savonlinnan kaupungin tavoite, että kaupungin kuntalaskutus on enintään 146,5 miljoonaa euroa.

Yhtymävaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2022 Sosterin kuntalaskutus on kokonaisuudessaan 161,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2020 Sosterin kuntalaskutus oli 162,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvion sisällä oleva Savonlinnan kaupungin tavoite edellyttää talouden sopeuttamista noin viidellä miljoonalla eurolla.

– Meidän alueella on erittäin haastava tilanne sekä kuntayhtymässä että kunnissa. Kyse on siitä, miten onnistumme optimoimaan seutukunnan tulevaisuuden. Keskusteluissa Savonlinnan kanssa olemme hakeneet ratkaisua, jossa pääsisimme seutukuntana hyvässä kunnossa hyvinvointialueelle niin, että sekä hyvinvointialueen että kuntien talous on kestävällä pohjalla kun Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eero Sistonen totesi.

Vuoden 2022 aikana tavoitellaan erityisesti Savonlinnan asettaman kuntalaskutustavoitteen toteutumista, muihin jäsenkuntiin säästötoimia ei kohdenneta.

Talousarvion 2022 käsittelyssä oli paljon vaiheita

Heti kokouksen alussa valtuutettu Ritva Suomalainen (sd.) esitti, että kokous keskeytetään ja pidetään valtuustoryhmien suljettu ryhmäkokous välittömästi. Suomalaisen esitystä kannatti Keijo Pesonen (kesk.). Lasse Partanen (kesk.) esitti puolestaan, että kokousta jatketaan esityslistan mukaisesti, mutta esitys ei saanut kannatusta. Aki Virolainen (liik.) esitti pienryhmien yhteisen esityksen, jonka mukaan valtuuston tulee linjata tavoitteet sairaalan turvaamisen edunvalvonnalle sekä hyvinvointialueen valmistelulle.

– Etelä-Savon hyvinvointialuevalmistelussa on otettu lähtökohdaksi kahden sairaalan malli ja näin tulee olla jatkossakin, Virolainen sanoi.

Tämän jälkeen kokous keskeytettiin Suomalaisen esityksen mukaisesti ja valtuustoryhmät pitivät neuvottelutauon. Tauon jälkeen ryhmät kommentoivat talousarvioesitystä ryhmäpuheenvuoroissa.

– Savonlinnan kanssa saatu neuvottelusopu on tärkeä viesti asukkaille, veronmaksajille ja Sosterin työntekijöille saavutetusta yhteisestä tahtotilasta. Savonlinnan kaupungin kanssa neuvoteltu kehitysohjelma on hyvä lähtökohta sopeuttamiselle, valtuutettu Keijo Pesonen (kesk.) totesi Keskustan ryhmäpuheenvuorossa.

Pesonen korosti myös, että yhteistoimintaneuvottelut eivät välttämättä tarkoita sitä, että lomautuksia ja irtisanomisia tulee.

– Yhteistoimintaneuvottelut ovat paljon laajempi asia kuin henkilöstöä koskeva sopeutus.

Valtuutettu Ritva Suomalainen (sd.) korosti SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa, että nyt budjetoitu rahamäärä ei tule riittämään lakisääteisten palveluiden tuottamiseen.

– Valtuuston on kokoonnuttava jo kevään aikana päättämään lisätalousarvioista, sen varmistamiseksi, että palveluiden toimivuus ja riittävyys voidaan varmistaa ja että kaikki potilaat tulevat saamaan tarvitsemansa hoidon, Suomalainen sanoi.

Kokoomuksen, Liike Nytin, Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa Ahti Myllys (kok.) korosti Sosterin perustehtävää.

– Sosterin on järjestettävä perustehtävänsä mukaiseesti palvelut alueen väestölle tarpeen mukaan. Lisäksi valtuustolla on vastuu yli 1500 työntekijästä, heidän jaksamisestaan ja siitä, että heitä on riittävästi.

– Haluan kiittää sinnikkyydestä koko henkilöstöä jo toisena koronavuonna. Valtuustossa olemme tämän huomanneet ja lämmöllä ajattelemme teitä, Myllys sanoi.

Valtuusto päätti lisätä yksimielisesti Aki Virolaisen esittelemät yhteiset edunvalvontavoitteet kuntayhtymähallitukselle valmisteltavaksi. Lisäksi valtuusto oli yksimielinen siitä, että talousarviovuoden aikana tehdään tarvittaessa lisätalousarvioita.

Säästöjä haetaan yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa

Säästöjä haetaan ensisijaisesti talousarvion sisällä olevalla kehitysohjelmalla. Ohjelmassa ovat mm. hankinnat, ICT-ratkaisut, vuokratilojen käyttö ja uudisrakennuksesta saatavat synergiaedut, lomapalkkavelan pienentäminen sekä omaisuusjärjestelyt. Yhteistoimintaneuvottelut on aloitettu 30.11.2021 kuntayhtymähallituksen päätöksellä.

– Ensisijaisesti tavoitteenamme on löytää muita keinoja, kuin lomautukset tai irtisanomiset.  Yhteistoimintaneuvottelut tulee tästä huolimatta käydä. Tulee muistaa, että hyvin monet toiminnassa tehtävät muutokset ovat myös aina yhteistoimintalain mukaisia muutoksia, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi sanoo.

– Pidämme henkilöstön ajan tasalla tilanteesta, tiedotamme heille tilanteesta kaikkien neuvotteluiden jälkeen, Tavi lisää.

Tavin mukaan kehitysohjelman toteuttaminen edellyttää todennäköisesti talousarviomuutoksia talousarviovuoden aikana.

Strategia on pääosin ennallaan, hyvinvointialuevalmistelu vahvistuu

Kuntayhtymän strategia on pääosin ennallaan. Sosterin visio on edelleen ”hyvinvointia ja toimintakykyä edistävä hoito ja huolenpito viiveettömästi omalla alueella”.

– Talousarvio on laadittu vuodelle 2022 ja strategian keskeisenä arvona meillä on edelleen ”asiakas ensin”, Tavi kertoo.

Talousarviovuoden 2022 aikana Sosterin päätehtäviä asiakkaiden hoidon ja palveluiden turvaamisen lisäksi tulee olemaan hyvinvointialuevalmistelu.

– Uutena asiana strategiassa on linjattu, että hyvinvointialuevalmistelu on kaikkien sosterilaisten tehtävä ensi vuonna 2022.

Hyvinvointialuevalmistelussa seuraava iso askel ovat aluevaalit, jotka käydään 23.1.2022. Vaalien jälkeen aluevaltuusto aloittaa hyvinvointialuetta koskeva päätöksenteon 1.3.2022 lukien.

Valtuusto päätti talousarviomuutoksesta vuodelle 2021

Talousarviomuutoksella pääasiassa tasataan tuloja ja menoja. Tulosalueilla on sekä menojen ylityksiä että alituksia, jotka johtuvat pääosin koronasta.

Kuntalaskutusennuste on tälle vuodelle noin 168 miljoonaa euroa. Yhtymävaltuusto päätti ennusteen mukaisesta talousarviomuutoksesta. Talousarviossa vuodelle 2021 kuntalaskutuksen taso oli 167,7 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Eero Sistonen, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 040 757 1812, eero.sistonen@rantasalmi.fi
Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=4