Talousarviosta päätettäessä esimerkiksi sote-uudistus on auki. Lisäksi eletään poikkeuksellista pandemia-aikaa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin yhtymävaltuusto kokoontui 7.12.2020.

Kokouksen aluksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys kiitti Sosterin henkilöstöä hyvästä työstä ja jaksamisesta koronapandemian aikana.

– Elämme hyvin haasteellisia aikoja, mutta hyvin olemme selvinneet. Tästä suuri kiitos kuuluu henkilöstölle. Myös tartunnanjäljityksestä on kuulunut kehuja eri puolilta, kuinka kohteliasta, tehokasta ja tarkkaa se on ja kuinka empaattisesti siinä on oltu mukana, Myllys sanoi.

Sote-uudistukseeen liittyen Myllys puolestaan painotti, että valmistelutyötä tehdään Sosterissa vahvasti koko ajan, myös Essoten kanssa.

– Jos jollakin on esimerkiksi julkisuudesta tullut sellainen kuva, että valmistelutyötä ei Sosterissa tehtäisi, niin tämä on väärä kuva. Työtä tehdään koko ajan ja mukana ollaan niissä pöydissä, joissa pitääkin olla.

Valtioneuvoston odotetaan antavan esityksenä sote-uudistuksesta eduskunnalle vielä joulukuun aikana. Valiokuntakäsittelyt alkavat helmikuussa ja eduskunta äänestää lakipaketista joko ennen kesätaukoaan tai syksyllä sen jälkeen.

Talousarviossa 2021 kasvu on edellisvuoteen verrattuna niukkaa

Talousarvioraami vuodelle 2021 on vuoden 2020 talousarviotaso, johon on lisätty ainoastaan kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) palkankorotukset. Näiden vaikutus on 1,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2020 talousarvioon verraten on 0,9 %. Tilinpäätökseen 2019 verraten kasvua on 2,6 %.

– Talousarvio 2021 on tiukka ja niukka, myös KYS erva-alueella vertailtuna. Samalla tiedostamme omistajakuntiemme vaikean tilanteen. Meillä on useita erilaisia taloudellis-tuotannollisia selvityksiä menossa, jotka valmistuvat alkuvuodesta, hallintojohtaja Saara Tavi sanoo.

Tavi korostaa myös, että jos esimerkiksi sote-uudistuksessa tulee päätöksiä, on sillä vaikutus myös Sosterin talouteen. Hänen mukaansa vaikutuksia ei kuitenkaan voi etukäteen huomioida, ennenkuin lopputulokset tiedetään.

Talousarvion 2021 ulkoiset kulut ovat yhteensä 190,8 miljoonaa euroa ja ulkoiset tuotot 193 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannuksia talousarviossa on 85,7 miljoonaa euroa. Sosterin henkilöstömäärä on ensi vuonna kaiken kaikkiaan 1479. Palveluja, kuten potilaiden tarvitsemaa hoitoa muista sairaanhoitopiireistä, ostetaan ensi vuonna 81,7 miljoonalla eurolla. Kuntalaskutusta talousarvio sisältää 167,7 miljoonaa euroa, joka on 1,3 % enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.

Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2021 äänestyksen jälkeen

Kokouksessa ryhmäpuheenvuoroissa Keskustan ryhmä nosti esille, että se ei kannata talousarvion hyväksymistä, koska siinä ei ole riittävästi huomioitu Savonlinnan kaupungin säästövaatimuksia. Kaupungin säästövaatimus on yhteensä 8 miljoonaa euroa kuntalaskutukseen vuosille 2021 – 2022.

Keskustan edustaja Anne Herttuainen esitti, että talousarvio viedään uudelleen hallituksen valmisteluun. Valtuusto äänesti asiasta. Herttuaisen esitys sai taakseen 7,875 äänimäärän. Hallituksen pohjaesitys sai tuekseen 22,124 äänimäärän.

Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023 hallituksen esityksen mukaisesti äänestyksen jälkeen. Eriävän mielipiteensä päätökseen jättivät Anne Herttuainen (Kesk.), Erkki Pennanen (Kesk.), Heikki Sorjonen (Kesk.).

Valtuusto päätti talousarviomuutoksesta vuodelle 2020

Talousarviossa 2020 tullaan todennäköisesti pysymään, mutta siirtoja tarvitaan tulosalueiden välillä ja sisällä. Sosiaalipalveluissa talousarvio on alittumassa, ja sieltä siirretään katetta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon, joissa talousarvioarvio on ylittymässä. Lisäksi sosiaalipalveluiden sisällä tehdään muutos, koska vuoden 2020 aikana Sosteri on alkanut hoitaa Sulkavan ja Rantasalmen kuntien sosiaalipalvelujen viranomaistehtäviä. Valtuusto hyväksyi talousarviomuutoksen vuodelle 2020 hallituksen esityksen mukaisesti.

Sosterin valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät linkistä: https://www.sosteri.fi/sosteri/organisaatio/yhtymavaltuusto/

Lisätiedot
Ahti Myllys, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, p. 044 417 3333
Saara Tavi, hallintojohtaja, Sosteri, p. 044 417 4100