Varahenkilöyksikkö antaa työntekijöitä Sosterin eri yksiköihin hoito- ja hoivahenkilöstön lyhyt- ja pitkäaikaisiin poissaoloihin.