Kiinteistö- ja tekninen huolto

Yksikkö vastaa, kiinteistöstä riippuen, kiinteistö- ja konetekniikasta, sähkö- ja lääkintätekniikasta, vahtimestari- ja huoltomiespalveluista. Toiminnan johtoajatuksena on tuottaa hoitotyötä tukevia palveluja luotettavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti joko omana työnä tai ostopalveluja hyödyntäen.

Sosterin kiinteistöjä ja piha-alueita koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä tekniseen päällikköön ja sähköisiä lääkintälaitteita ym. koskevissa asioissa sairaalainsinööriin.