Sosterin asiakasmaksut pysyvät suunnilleen viime vuoden tasossa. Omaishoidosta maksettava palkkio nousee hieman. Ensihoidosta käsiteltiin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös. Hallitus kokoontui 18.12.2018.

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmistelu on osa sairaanhoitopiirin toiminnallista ja taloudellista vuosisuunnittelua hallintosäännön mukaisesti. Sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös perustuu riskianalyysiin, joka on valmisteltu Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (erva) ensihoitokeskuksen johdolla.

Palvelutasopäätöksessä keskeisintä ovat väestön tavoittamisen tavoiteajat. Lisäksi määritellään mm. ensihoitopalvelun järjestämistapa, sisältö ja työntekijöiltä edellytetty koulutustaso. Palvelun pitää olla tehokasta, tarkoituksenmukaisesta ja sen täytyy ottaa huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet sekä erva-alueen resurssit. Ensihoidon palvelut Sosteri toteuttaa yhdessä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa.

Hallitus päätti esittää valtuustolle ensihoidon palvelutasopäätöksen hyväksyntää ajalle 1.1.-31.12.2019.

Lisää asiasta: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20182710-2

Enonkosken ja Savonlinnan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimukset

Perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen tulosalueilla on voimassa tilaaja–tuottaja -malli. Siinä peruskunta on palvelujen tilaaja ja Sosteri tilattujen palveluiden tuottaja. Kuntakohtainen palvelusopimus määrittelee ne palvelut, jotka kunta vuosittain Sosterilta tilaa perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Kuntayhtymähallitus hyväksyi vuodelle 2019 neuvotellut Enonkosken kunnan ja Savonlinnan kaupungin kuntasopimukset ja niihin sisältyvät palvelukortit, suoriteluvut ja kiinteistöjen vuokrahinnat.

Lisää asiasta: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20182710-8

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2019

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2019 asiakasmaksut pysyvät pääosin ennallaan.
Ainoastaan omaishoidon tuen ja perhehoidon hoitopalkkioihin, kulukorvauksiin ja käynnistämiskorvauksiin tulee tehdä indeksitarkastukset. Kuntayhtymähallitus päätti hyväksyä alla liitteessä olevat vuoden 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2019: http://isshp.oncloudos.com/kokous/20182710-9-1.PDF

Omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen

Vuonna 2019 omaishoidontuen hoitopalkkioihin tulee noin 1,87 %:n korotus vuoteen 2018 verrattuna. Sosteri vastaa Enonkosken kunnan ja Savonlinnan kaupungin omaishoidon tuen maksamisesta, joissa tuet ovat yhtä suuret.

Kuntayhtymähallitus päätti, että 1.1.2019 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat seuraavat:
• alin maksuluokka/palkkio 399,91 €/kk
• keskimmäinen maksuluokka/palkkio 613,15 €/kk
• ylin maksuluokka/palkkio 861,04 €/kk
• harkinnalla päätettävä ylin hoitopalkkio 1287,94 €/kk

Sijaishoidon palkkio 87,77 €/vrk ja alle vuorokauden kestävän sijaishoidon 43,89 €. Hoitopalkkion määräytymiseen vaikuttavat hoidettavan palvelutarve, hoidon vaativuus ja sitovuus.  Omaishoidon tuki tarkistetaan asiakaskohtaisesti vuosittain sekä aina omaishoidon tuen myöntämisen yhteydessä.

Lisää aiheesta: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20182710-10

Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle yhteistyöstä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on pyytänyt Sosterilta lausuntoa mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuottamisessa tehtävästä yhteistyöstä.
Essote on luopumassa Moision sairaalasta ja aikoo keskittää psykiatrisen osastohoidon Mikkelin keskussairaalan yhteyteen rakennettavaan Mielentaloon. Osastojen potilaspaikkamäärien ja toiminnan suunnittelua varten Essote on pyytänyt Sosterilta kannan ottoa yhteistyöstä mm. maakunnallinen työnjaosta tahdosta riippumattoman hoidon järjestämisestä ja arvio tahdosta riippumattomien potilaiden määrästä Sosterin alueella.
Kuntayhtymähallitus päätti, että tässä vaiheessa ei ole aihetta antaa sitoumusta, koska työnjaossa ei ole päästy eteenpäin eikä sote- ja maakuntalakeja ei ole eduskunnassa vielä hyväksytty.

Hyvää ja rauhallista joulun aikaa

Kokouksen lopuksi sekä hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen että valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys kiittivät niin henkilöstöä, hallituksen jäseniä kuin virkamiehiä hyvästä ja sujuvasta työskentelystä vuoden aikana ja toivottivat kaikille hyvää ja rauhallista joulun aikaa.

Linkki pöytäkirjaan, jossa kaikki kokouksen asiat: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182710

Lisätietoja
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333