Sosterin hallitus päätti kokouksessaan 25.5.2021, että kuntayhtymäjohtajan haku avataan päivitetyillä kelpoisuusvaatimuksilla uudelleen. Vuodelle 2021 tulee talousarviomuutos, sitä edellyttää mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehty organisaation ja toimintojen muutos.

Ensimmäisellä hakukierroksella kuntayhtymäjohtajan virkaan ei määräaikaan mennessä saapunut yhtään hakemusta. Hallitus päätti julistaa kuntayhtymäjohtajan viran uudelleen auki. Hallitus päätti myös esittää valtuustolle kelpoisuusehdon muuttamista niin, että valittavalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Aiemmin kelpoisuusehtona oli erikoislääkärin pätevyys.

– On selvää, että kriteerit olivat aiemmin liian tiukat. Ne periytyivät ajalta, jolloin sairaanhoitopiiri toimi yksijohtajajärjestelmässä. Nyt meillä on jälleen johtajaylilääkäri, joka vastaa lääketieteellisestä johtamisesta ja kuntayhtymäjohtajan tehtävänä ovat yleisjohtaminen, hallinto ja edunvalvonta. Tällöin on perusteltua muuttaa kelpoisuusehtoa toimenkuvan edellyttämällä tavalla, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Edelleen tehtävään vaaditaan myös hyvä kokemus kunnallishallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa sekä terveydenhuollon johtotehtävissä. Haku tulee auki, kun kuntayhtymävaltuusto on käsitellyt uudet kelpoisuusehdot.

Talousarviomuutos on tulossa vuodelle 2021

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarviomuutosta vuodelle 2021. Muutosta edellyttää mielenterveys- ja päihdepalveluissa (Miepä) uudistettu osastotoiminta. Toiminnalle tulee kokonaan uusi kustannuspaikka – mielenterveyden ja riippuvuuksien osastohoito. Osasto sijoittuu perusterveydenhuollon tulosalueelle ja aloittaa toimintansa 31.5.2021.

Miepän uudistamisen vaikutuksena määräaikaisen henkilöstön tarve vähenee jo tänä vuonna. Ensi vuodelle ennakoidaan noin 450 000 euron kustannussäästöjä.

Vuoden 2021 talousarviomuutoksessa näkyvät vaikutukset myös sosiaalipalveluiden toiminnan kehittämisestä.  Asiakkaiden ohjaamisen kehittämisellä tavoitellaan kustannussäästöjä 595 000 euroa. Kotihoidossa määräaikaisen henkilöstön palkkavarausta pienennetään vuodelle 2021 yhteensä 247 062 euroa.

Kaikkiaan kuntayhtymän ulkoisten kulujen määräraha pienenee vuodelle 2021 yhteensä 842 062 euroa.

Asiakasmaksu- ja kuntalaskutushinnaston muutokset 2021

Hallitus hyväksyi muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2021 ja ne lisäävät maksuttomia palveluja ja kohtuullistavat maksuja.

Uusia maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit sekä eräisiin tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat. Asiakasmaksuhinnasto muuttuu, sillä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista muuttuu 1.7.2021 alkaen. Myös maksukattoa laajennetaan 1.1.2022.  Asiasta enemmän pöytäkirjassa, linkki on tiedotteen lopussa.

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen

Sote-lainsäädännön käsittely on edennyt valiokunnissa loppuvaiheeseen ja todennäköisyys lakien läpimenolle on korkea.

Mikäli eduskunta hyväksyy lait vuoden 2021 alkukesän aikana, aloittaa väliaikainen valmistelutoimielin toimintansa 1.7.2021. Väliaikaisen toimielimen tehtävänä on valmistella tulevan hyvinvointialueen hallinto.

Toimielimeen nimetään alueen järjestämisvastuullisten sote-organisaatioiden, kuntien sekä pelastuslaitoksen viranhaltijaedustajat. Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se, sillä edellytyksellä, että sote-lait hyväksytään eduskunnassa kevään 2021 aikana, nimeäisi 1.7.2021 toimintansa aloittavaan väliaikaiseen toimielimeen puheenjohtajaksi vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavin.

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, 044 281 3301, pekka.nousiainen@sosteri.fi

Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Pöytäkirja julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1