KUVA: Sosterin päivystyksen sairaanhoitajien puhelinneuvonta toimii numerossa 015 527 7777. Puhelimessa tehdään hoidon tarpeen arviointia ja neuvontaa.

Savonlinnan keskussairaalan päivystys palvelee asiakkaita joka päivä, vuorokauden ympäri osoitteessa Keskussairaalantie 6, Savonlinna. Päivystyksen ylilääkäri Minna Pitkänen kertoo päivystyksen toiminnasta ja antaa vinkkejä, jotka helpottavat ja sujuvoittavat päivystyksessä asioimista.

Mistä päivystyksessä tiedetään, onko asiani kiireinen?

– Kaikille päivystyksen tuleville asiakkaille tehdään aina hoidon tarpeen arviointi. Arvion perusteella päivityksessä hoidetaan potilaat, joilla on sairauksia ja vammoja, joiden hoitamatta jättäminen lähimmän vuorokauden, tai viikonlopun aikana aiheuttaisi heille merkittävän terveydellisen riskin, Minna kertoo.

– Jos arvioinnissa todetaan, että potilas ei tarvitse päivystyksellistä hoitoa, ohjaamme hänet muihin terveydenhuollon palveluihin, kuten terveyskeskukseen. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa.

Onko mitään mahdollisuutta, kuinka voisin lyhentää mahdollista pitkää jonotusaikaa?

– Kyllä on. Ennen päivystykseen tuloa kannattaa soittaa Sosterin päivystyksen neuvontapuhelimeen p. 015 527 7777. Puhelimessa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarvetta ja voi antaa viitteellisen ajan päivystykseen. Viitteellinen aika on aika, jolloin potilaan kannattaa saapua paikalle päivitykseen, Minna opastaa.

– Kannattaa kuitenkin muistaa, että kyse ei ole varsinaisesti ajanvarauspoliklinikasta, vaan annettu aika on suuntaa antava. Odottamaan voi silti joutua, ennen kuin vastaanotolle pääsee.

– Kiireellisissä tapauksissa kannattaa tietenkin soittaa 112. Silloin ensihoito tekee kotona arvioinnin ja mahdollisesti kuljettaa potilaan päivystykseen, Minna muistuttaa.

Mikä on ero ensihoidon roolin ja päivystyksen välillä?

– Hätätapauksissa pitää aina ottaa yhteyttä ensihoitoon Kun hätä on suurin, soita 112. Silloin hätäkeskus antaa ohjeita ja hälyttää tarvittaessa ambulanssin. Ensihoito arvioi sitten kohteessa, onko oire tai sairaus sellainen, että se vaatii ensihoidon kuljetuksen.

– Ensihoito on nimensä mukaisesti nykypäivänä osa päivystyspotilaan hoitoketjua. Ambulanssilla päivystykseen tuleminen on tarpeen, jos kuljetuksen aikana on tarpeellista tarkkailla potilaan vointia tai tehdä hoitotoimenpiteitä. Näin on, kun potilaalla on esimerkiksi merkkejä alentuneesta tajunnan tasosta, kouristuksista, runsaasta verenvuodosta tai hengitysvaikeuksista.

Voiko ensihoito siis ohjeistaa potilaan hakeutumaan hoitoon myös muulla kulkuneuvolla kuin ambulanssilla?  

– Kyllä voi. Esimerkiksi taksia, invataksia tai omaa kulkuvälinettä voidaan ohjeistaa käyttämään silloin, kun edellä kuvattua tarvetta kuljetuksen aikaiseen tarkkailuun ei ole.

Miten toimin, kun olen potilaana päivystyksessä?

– Jos sinulle on annettu viitteellinen aika, ilmoittaudu ja mene odottamaan odotusaulaan 3, kertoo Minna.

– Jos tulet suoraan ilman aikaa tai sinulla on lähete, ota vuoronumero. Vuoronumeroa ottaessasi paina joko ”ilman ajanvarausta” nappia tai ”lähetteellä tulevat” nappia, oman tilanteesi mukaan.
Ilman ajanvarausta tulevat potilaat ottaa vastaan sairaanhoitaja, joka tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Jos sairaus vaatii päivystyksellistä hoitoa, sairaanhoitaja sijoittaa asiakkaan vaivan perusteella jollekin kolmesta eri linjasta.

– Potilaana sinun ei tarvitse miettiä, mille linjalle kuulut. Lääkärille pääsyä voit odottaa joko aulatiloissa tai vuodepaikoilla. Vuodepaikoilla olevien potilaiden yksityisyyttä meidän täytyy suojella, joten silloin joudumme ohjaamaan omaiset aulatiloihin, Minna sanoo.

Miksi jotkut näyttävät päivystyksessä pääsevän sujuvasti ja suoraan lääkärin vastaanotolle?

– Päivystyksen ruuhkaisuutta ei voi arvioida sen mukaan, minkä verran odotustiloissa on potilaita, Minna kertoo.

– Esimerkiksi iltaisin kello 16-21 samoissa päivystyksen tiloissa toimivat  myös terveyskeskuslääkärien vastaanotot.  Niille menevät potilaat ovat samassa odotusaulassa.

– Kannattaa myös muistaa, että laboratoriokokeet ja röntgentutkimukset vievät oman aikansa, niiden vastauksia joudutaan vaihtelevasti odottamaan.

Mitä teen, jos minulle tulee vuoroa odottaessani nälkä?

– Pääsääntöisesti päivystyksessä ei ole ruokailua potilaille, sillä syöminen voi estää tai viivästyttää joitakin tutkimuksia. Tilanteen mukaan voidaan kuitenkin tarjota välipalatyyppistä ruokaa päivystyksessä pidempään hoidettavalle potilaalle.

Lääkkeet loppuivat yllättäen, voinko tulla uusimaan reseptini päivystykseen?

– Päivystys ei ole oikea paikka reseptien uusinnalle. Reseptit pitää hoitaa virka-aikana terveyskeskuksen vastaanottojen kautta tai sähköisessä asiointipalvelussa.

– Erityisesti haluan painottaa, että päivystyksessä ei uusita rauhoittavien lääkkeiden tai muiden pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptejä, Minna sanoo.

Voinko tulla päivystykseen, jos sairauslomani vaatii jatkoa?

– Päivystyksen vastaanotot ovat vain kiireistä hoitoa tarvitseville potilaille. Sairausloman jatkaminen ei kuulu päivystyksen tehtäviin. Lääkärille potilas ei pääse pelkästään siksi, että tarvitsee todistuksen. Esimerkiksi nuhapotilaat voivat saada sairaanhoitajan kirjoittaman todistuksen sairaudesta, jos vaiva ei muuten vaadi nimenomaan lääkärillä käyntiä.

Mitä päivystyksessä käynti maksaa ja kuinka käynti maksetaan?

– Käyntimaksusta lähetetään lasku kotiin. Lääkärikäynti maksaa potilaalle 41,20 euroa. Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla maksaa 16 euroa. Sairaanhoitajan tekemä hoidon tarpeen arviointi on ilmainen, eikä maksa mitään. Myös alle 18-vuotiaiden käynnit ovat maksuttomia.

Päivystyksestä kertoi Sosterin ylilääkäri Minna Pitkänen.