Tilannekuva päivitetään kerran viikossa tiistaisin, ja se antaa yksittäisiä tartuntatapauksia laajemman katsauksen alueelliseen koronavirustilanteeseen. Tilannekuva päivitetään seuraavan kerran tiistaina 19.1.2021.

Viimeisin positiivinen koronavirustartunta on todettu: 10.1.2021.

Tartuntojen lukumäärä viikoilla 53 ja 1: yhteensä 7.

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 17,5 (vkot 53 ja 1). (*Ilmaantuvuusluku lasketaan tapauksista, jotka kirjautuvat Sosterin alueelle.)

Koronavirustestaus:
Viikolla 53 Sosterissa otettiin yhteensä 437 testiä. Testeistä 1,6 % positiivisia (mukana 2 ulkopaikkakuntalaista).
Viikolla 1 Sosterissa otettiin yhteensä 394 testiä. Testeistä 0,8 % positiivisia (kaksi tartunnoista karanteenissa olevilla, joista toinen ulkopaikkakuntalainen).

Tartuntaketjujen jäljitettävyys: 70 %.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa: Perustaso. Viikoilla 53 ja 1 todettiin yhteensä 7 tartuntaa. Viikolla 1 Mertalan koulussa todettiin yhdellä oppilaalla koronatartunta. Tartunnan jäljityksen edetessä ja tarkentuessa karanteeniin asetettujen määrä on noussut noin sataan henkilöön.

Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta saapuvat matkustajat ohjataan testiin ja karanteeniin: Huolta aiheuttaa muuntuneen koronaviruksen leviäminen maailmalla ja myös Suomessa. THL:n mukaan Suomessa on todettu 29 uutta muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta aiemman 20 tapauksen lisäksi. Yhteensä muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on nyt todettu Suomessa 49. THL tiedote karanteenista ja testaamisesta 11.1.2021: https://thl.fi/fi/-/muuntuneen-koronaviruksen-aiheuttamia-tautitapauksia-todettu-suomessa-lisaa

Huomioitavaa: Edelleen suositellaan välttämään yli 10 hengen kokoontumisia yksityisyystilaisuuksissa. Suositellaan edelleen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta. Perusteena suositukselle on se, että viimeisen kuukauden aikana Itä-Savon alueella todetut tartunnat ovat valtaosaltaan lähtöisin leviämisvaiheen alueilta.

Itä-Savon alueen kasvomaskisuositus: Sosteri on THL:n hybridistrategian mukaisella perustasolla epidemiologisesti, mutta alueella on ollut jo lokakuun alusta käytössä kiihtymisvaiheen maskisuositus (Sosterissa aiemmin nimellä laajennettu maskisuositus). THL on päivittänyt kiihtymisvaiheen maskisuositusta. Nyt kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina, kun turvavälejä ei pysty pitämään, kuten kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi peruskoulussa kuudennesta luokasta lähtien ja toisen asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 23.2.2021. THL:n ohjeet maskin käytöstä kansalaisille: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille .

Vierailuohje: Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 23.2.2021.

Etätyösuositus: Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen, toistaiseksi voimassa olevan etätyösuosituksen.

Tilannekuva verkkosivuilla myös täällä: www.sosteri.fi/koronatilanne