Alueen väestölle ja medialle julkaistavaa koronavirustilannekuva on nyt 14.9.2021 lähtien uudessa muodossa. Uusi tilannekuvan muoto vastaa valtakunnallista tiedotustapaa.

Tilannekuvan muutos pohjautuu siihen, että tässä vaiheessa koronaepidemiaa yksittäisten tapausten määrä tai insidenssiluku eli ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden, eivät enää kerro riittävää informaatiota vallitsevasta koronatilanteesta.

– Kun rokotuskattavuus on noussut, niin yksittäisen tartunnan tai ilmaantuvuusluvun painoarvo vähenee. Tässä vaiheessa tärkeintä on seurata alueen kantokykyä epidemiatilanteessa ja parhaimman kuvan tästä antavat sairaalahoidon kuormittuneisuus ja rokotuskattavuus, Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen kertoo.

Myös koronatartuntojen määrä tullaan jatkossa kertomaan kerran viikossa tilannekuvan yhteydessä. Sosterissa kuitenkin edelleen seurataan tartuntoja ja epidemiatilannetta edelleen päivittäin ja myös tartunnanjäljitys jatkuu Sosterin alueella ennallaan. Myös altistumispaikoista tiedotetaan edelleen.

– Yksittäisen kansalaisen on nyt tärkeä muistaa, että edelleen tartuntatautilääkärin asettamien karanteeni- ja eritystoimenpiteiden noudattaminen on välttämätöntä, kuten myös muiden alueellisten suositusten noudattaminen ja omasta rokotussuojasta huolehtiminen, Luukkonen lisää.

Sosteri muistuttaa myös Päivystysapunumeron 116 117 tarkoituksesta

Päivystysapuun tulee tällä hetkellä paljon niin kutsuttuja kiireettömiä soittoja, joissa tiedustellaan esimerkiksi laboratoriovastauksia, reseptien uusimisia tai esimerkiksi mahdollisia koronavirusaltistumisia.

– Päivystysapunumero on tarkoitettu vain kiireellistä hoidon tarpeen arviointia varten, eli tapauksiin, joissa asiakkaan on saatava apua vuorokauden sisällä, Luukkonen muistuttaa.

Päivystyksellisissä hätätilanteissa, esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöepäilyissä tai rintakipuoireissa tulee aina soittaa välittömästi hätänumeroon 112.

Ensimmäinen uuden muotoinen tilannekuva on alla.

VIIKOITTAINEN KORONAVIRUSTILANNEKUVA ITÄ-SAVOSSA 14.9.2021

Viimeisin koronavirustartunta on todettu: 13.9.2021
Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 49
Sairaalahoidossa: 4 koronaviruspotilasta
Tartuntaketjujen jäljitettävyys: lähes 100 %
Koronaviruksen epidemiavaihe Itä-Savossa: Kiihtymisvaihe. Viime viikolla todettiin edellisviikkoa enemmän tartuntoja, tartuntaketjujen jäljitettävyys on kuitenkin hyvällä tasolla. Se mikä on huolestuttavaa, on sairaalahoidon tarpeen kasvu.
Koronarokotetilanne: Sosterin alueella ensimmäisen rokotteen on saanut noin 78 % väestöstä ja toisen rokotteen 61 % väestöstä. Huolestuttavaa on se, että 20-34 vuotiaista ensimmäisen rokotteen on saanut vasta alle 70 % ikäryhmästä. Nuori ikäryhmä on nyt ratkaisevassa asemassa siihen, että päästään yli 80 % rokotuskattavuuteen, jossa yhteiskuntaa päästään avaamaan. Rokotteen saa helposti ilman ajanvarausta toimivissa Walk In -rokotuspäivissä, jotka ovat katsottavissa verkkosivuilta www.sosteri.fi. Tehosterokotteen saa heti, kun ensimmäisestä rokotteesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Alueella voimassa olevat suositukset ja määräykset:

  • Laaja kasvomaskisuositus jatkuu toistaiseksi.
  • Etätyösuositus on voimassa syyskuun loppuun (valtioneuvoston ohje).
  • Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokoontumisissa on huomioitava lainsäädännön velvoittamat hygieniakäytännöt ja turvavälit.
  • Myös julkisissa sisätiloissa ja yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavaksi yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita.
  • Kaikessa harrastustoiminnassa suositellaan noudatettavaksi yleisiä hygieniaohjeita.
  • Vierailut potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä ovat sallittuja vierailuohjeita noudattaen: vierailut vain terveenä ja ennen vierailuja ota yhteyttä yksikön henkilökuntaan. Noudata hygieniaohjeita ja käytä kasvomaskia.

Tilannekuva julkaistaan verkossa myös täällä: www.sosteri.fi/koronatilanne