Viimeisin positiivinen koronavirustartunta on todettu: 26.12.2020.

Tartuntojen lukumäärä viikoilla 51 ja 52: yhteensä 2.

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 5 (vkot 50 ja 51). (*Ilmaantuvuusluku lasketaan tapauksista, jotka kirjautuvat Sosterin alueelle.)

Koronavirustestaus:
Viikolla 51 Sosterissa otettiin yhteensä 498 testiä. Testeistä 0,0 % positiivisia.

Viikolla 52 Sosterissa otettiin yhteensä 367 testiä. Testeistä 0,5 % positiivisia.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys: 100 %.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa: Perustaso. Viikolla 51 ja 52 todettiin yhteensä 2 tartuntaa. Tartuntaketjut on jäljitetty ja lisätartuntoja niistä ei ole tullut.

Iso-Britanniasta saapuvat: Kaikkia Britanniasta 7.12.2020 jälkeen tulleita kehotetaan ottamaan yhteyttä Sosteriin ja tulemaan testiin, olipa koronatartuntaan sopivia oireita tai ei. Näin kehotetaan toimimaan, vaikka olisi otettu jo 1 tai 2 testiä.

THL tiedote: Joulukuun 7. päivä tai sen jälkeen Britanniasta Suomeen tulleille suositellaan hakeutumista koronatestiin, oli oireita tai ei: https://thl.fi/fi/-/joulukuun-7.-paiva-tai-sen-jalkeen-britanniasta-suomeen-tulleille-suositellaan-hakeutumista-koronatestiin-oli-oireita-tai-ei?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Huomioitavaa: Edelleen suositellaan välttämään yli 10 hengen kokoontumisia yksityisyystilaisuuksissa. Vuodenvaihteen aikana suositellaan edelleen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta.

Itä-Savon alueen kasvomaskisuositus: Alueella on käytössä laajennettu maskisuositus. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina, kun turvavälejä ei pysty pitämään, kuten kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 12.1.2021.

Vierailuohje: Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 12.1.2021.

Etätyösuositus: Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen etätyösuosituksen, jota tarkastellaan seuraavan kerran ennen vuoden vaihdetta.

Tilannekuva päivitetään joka tiistai, seuraavan kerran tiistaina 5.1.2021.