Tilannekuva päivitetään kerran viikossa tiistaisin, ja se antaa yksittäisiä tartuntatapauksia laajemman katsauksen alueelliseen koronavirustilanteeseen. Tilannekuva päivitetään seuraavan kerran tiistaina 2.2.2021

Viimeisin koronavirustartunta on todettu: 19.1.2021.

Tartuntojen lukumäärä viikoilla 2 ja 3: yhteensä 4.

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 10 (vkot 2 ja 3). (*Ilmaantuvuusluku lasketaan tapauksista, jotka kirjautuvat Sosterin alueelle.)

Koronavirustestaus:

Viikolla 2 Sosterissa otettiin yhteensä 447 testiä. Testeistä 0,4 % positiivisia.
Viikolla 3 Sosterissa otettiin yhteensä 401 testiä. Testeistä 0,5 % positiivisia.

Edelleen koronavirustestausmäärät ovat alemmat kuin ennen vuoden vaihdetta, Sosteri kehottaa tulemaan testiin pienissäkin koronaan viittaavissa oireissa.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys: lähes 100 %.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa: Perustaso. Viikoilla 2 ja 3 todettiin yhteensä 4 tartuntaa, joista on kaikki todettu Itä-Savon alueen väestössä.

Koronarokotetilanne: Sosterissa on annettu tähän päivään mennessä 1625 ensimmäistä koronarokotusta ja 215 tehosterokoteannosta. Koko tähän saakka käytössä ollut rokotekapasiteetti on hyödynnetty. Sairaanhoitopiirin ensilinjan henkilöstö sekä palveluasumisen asukkaat ja henkilöstö on pääsääntöisesti rokotettu. Yhteensä 93 % ikäihmisten palveluasumisen asukkaista ja 90 % ikäihmisten palveluasumisen henkilökunnasta on rokotettu. Ikäperusteiset väestörokotukset eivät ole vielä alkaneet rokotteiden niukan saatavuuden vuoksi ja toimitusvälit rokote-erille ovat edelleen pitkät. Sosterissa valmius massarokotusten aloittamiselle on hyvä. Rokotusten alkamisesta Sosteri tulee viestimään mm. mediatiedotteilla ja lehti-ilmoituksilla.

Huomioitavaa: Edelleen suositellaan välttämään yli 10 hengen kokoontumisia yksityisyystilaisuuksissa. Suositellaan edelleen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta.

Itä-Savon alueen kasvomaskisuositus: Kasvomaskin käyttöä suositellaan päivitetyn THL:n linjauksen mukaan. Uudessa päivitetyssä maskisuosituksessa otetaan kantaa mm. turvaväliin, joka on nyt kaksi metriä. Sosterissa on voimassa kiihtymisvaiheen maskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi peruskoulussa kuudennesta luokasta lähtien ja toisen asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 23.2.2021. THL:n ohjeet maskin käytöstä kansalaisille: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille.

Vierailuohje: Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 23.2.2021.

Etätyösuositus: Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen, toistaiseksi voimassa olevan etätyösuosituksen.

 

Tilannekuva verkossa myös täällä:

http://www.sosteri.fi/koronatilanne