Tilannekuva päivitetään kerran viikossa tiistaisin, ja se antaa yksittäisiä tartuntatapauksia laajemman katsauksen alueelliseen koronavirustilanteeseen. Tilannekuva päivitetään seuraavan kerran tiistaina 9.2.2021

Viimeisin koronavirustartunta on todettu: 1.2.2021.

Tartuntojen lukumäärä viikoilla 3 ja 4: yhteensä 29

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 72,5 (vkot 3 ja 4). (*Ilmaantuvuusluku lasketaan tapauksista, jotka kirjautuvat Sosterin alueelle.)

Koronavirustestaus:
Viikolla 3 Sosterissa otettiin yhteensä 401 testiä. Testeistä 0,5 % positiivisia.
Viikolla 4 Sosterissa otettiin yhteensä 661 testiä. Testeistä 3,6 % positiivisia.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys: lähes 100 %.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa: Kiihtymisvaihe. Kiihtymisvaiheeseen siirryttiin 1.2.2021, sillä koronavirustartuntojen määrä on noussut selvästi viimeisen viikon aikana kahdessa eri tartuntaketjussa. Karanteeniin asetettuja henkilöiden määrä on tartunnanjäljityksen edetessä noussut ja on tällä hetkellä noin 450.

Koronarokotetilanne: Rokotteita on annettu tähän mennessä 2265 rokotetta, sisältäen myös annetut tehosteet. Tehosterokotukset on tähän saakka pystytty antamaan kaikille. Kaikki Sosteriin tulleet rokotteet on käytetty, jäljellä on ainoastaan hyvin pieni erä, jolla pystytään rokottamaan vain tehosterokotteita. Valmius massarokottamiseen on ja seuraavan rokote-erän saapuessa aloitetaan rokotukset 85 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille viikolla 7.

Huomioitavaa: Suositetaan, että kaikki 26.1.2021 Savonlinnassa Beats Clubin opiskelijaillassa olleet oireettomatkin henkilöt ovat omaehtoisessa karanteenissa, kunnes tartunnanjäljitys ennättää asettaa heidät viralliseen karanteeniin. Oireisia kehotetaan hakeutumaan testiin välittömästi.

Perjantaina 29.1.2021 seuraavilla bussivuoroilla matkustaneita suositetaan jäämään omaehtoiseen karanteeniin, kunnes tartunnanjäljitys ennättää asettaa heidät viralliseen karanteeniin. Oireisia kehotetaan hakeutumaan testiin välittömästi.

16.15 Savonlinna – Mikkeli
18.30 – 20.00 Mikkeli-Savonlinna

Itä-Savon alueen kasvomaskisuositus: Sosterin alueella on käytössä kiihtymisvaiheen maskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi peruskoulussa kuudennesta luokasta lähtien ja toisen asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 23.2.2021. THL:n ohjeet maskin käytöstä kansalaisille: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille.

Kiihtymisvaiheen muut suositukset: Kiihtymisvaiheessa korkeakoulut kuten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk siirtyvät etäopetukseen. Sosterin alueella suositetaan myös vapaan sivistystyön oppilaitosten kuten kansanopistojen siirtymistä etäopetukseen.

Kiihtymisvaihe rajoittaa myös aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa. Tällaisia korkean riskin lajeja ovat muun muassa sähly, koripallo, jääkiekko ja erilaiset kontaktilajit. Sosteri suosittaa, että kaikki tämän kaltaiset joukkue- ja kontaktilajit ovat tauolla kiihtymisvaiheen ajan.

Kiihtymisvaihe vaikuttaa myös anniskeluravintoloiden asiakas- ja paikkamääriin sekä aukioloaikoihin. Aluehallintovirasto valvoo ravintolatoimintaa sääntelevien lakien ja asetusten noudattamista.

Kiihtymisvaiheen suositukset ovat voimassa 1.2.2021 alkaen. Tässä vaiheessa kiihtymisvaiheen suositukset ovat voimassa ainakin kaksi viikkoa, jatkoa tarkastellaan 15.2.2021.

Sosterin alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston 20 henkilön rajoitus yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi alueella on voimassa Sosterin suositus enintään 10 hengen määrästä yksityistilaisuuksissa.

Vierailuohje: Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 23.2.2021.

Etätyösuositus: Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen, toistaiseksi voimassa olevan etätyösuosituksen.

 

Tilannekuva verkossa myös täällä: www.sosteri.fi/koronatilanne