KORJATTU KELLO 11.30 TARTUNTOJEN MÄÄRÄT VIIKOILLA 5 ja 6: yhteensä 46 tartuntaa Sosterin alueelle kirjautuvia. Lisäksi 17 tartuntaa vieraspaikkakuntalaisilla.

Tilannekuva päivitetään kerran viikossa tiistaisin, ja se antaa yksittäisiä tartuntatapauksia laajemman katsauksen alueelliseen koronavirustilanteeseen. Tilannekuva päivitetään seuraavan kerran tiistaina 23.2.2021

Viimeisin koronavirustartunta on todettu: 15.2.2021.

Tartuntojen lukumäärä viikoilla 5 ja 6: yhteensä 46 tartuntaa Sosterin alueelle kirjautuvia. Lisäksi 17 tartuntaa vieraspaikkakuntalaisilla.

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 115 (vkot 5 ja 6). (*Ilmaantuvuusluku lasketaan tapauksista, jotka kirjautuvat Sosterin alueelle.)

Koronavirustestaus:
Viikolla 5 Sosterissa otettiin yhteensä 989 testiä. Testeistä 4,1 % positiivisia.
Viikolla 6 Sosterissa otettiin yhteensä 659 testiä. Testeistä 3,2 % positiivisia.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys: lähes 100 %.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa: Kiihtymisvaihe. Uudet tartunnat ovat tulleet pääasiassa karanteenissa oleville. Kaikki tartunnat ovat liittyneet kahteen tunnettuun tartuntaketjuun, jotka molemmat saivat alkunsa 26.1., toinen bussimatkasta ja toinen opiskelijaillasta. Bussimatkaketjuun liittyen Sosteri on vielä eilen uudelleen testannut karanteenissa olevia henkilöitä Itä-Karjalan kansanopistossa, testien tulokset eivät ole vielä tulleet. Kiihtymisvaiheen suositukset alueella jatkuvat ja niitä tarkastellaan seuraavan kerran 8.3.2021.

Koronarokotetilanne: Rokotteita on annettu tähän mennessä 3243, sisältäen myös tehosterokotteet, joita on annettu 668. Parhaillaan rokotetaan 85 vuotta täyttäneitä, heidät saadaan rokotettua tämän viikon loppuun mennessä. Pienissä määrin on päästy aloittamaan myös yli 80-vuotiaiden rokotuksia ja riskiryhmien rokotuksia. Lisäksi parhaillaan rokotetaan kotihoitoa, loppuviikosta noin 40 prosenttia kotihoidosta on saanut rokotteen.

Itä-Savon alueen kasvomaskisuositus: Sosterin alueella on käytössä kiihtymisvaiheen maskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi peruskoulussa kuudennesta luokasta lähtien ja toisen asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa.

Kiihtymisvaiheen muut suositukset: Kiihtymisvaiheessa korkeakoulut kuten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk siirtyvät etäopetukseen. Sosterin alueella suositetaan myös vapaan sivistystyön oppilaitosten kuten kansanopistojen siirtymistä etäopetukseen.

Kiihtymisvaihe rajoittaa myös aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa. Tällaisia korkean riskin lajeja ovat muun muassa sähly, koripallo, jääkiekko ja erilaiset kontaktilajit. Sosteri suosittaa, että kaikki tämän kaltaiset joukkue- ja kontaktilajit ovat tauolla kiihtymisvaiheen ajan.

Kiihtymisvaihe vaikuttaa myös anniskeluravintoloiden asiakas- ja paikkamääriin sekä aukioloaikoihin. Aluehallintovirasto valvoo ravintolatoimintaa sääntelevien lakien ja asetusten noudattamista.

Kiihtymisvaiheen suositukset ovat voimassa 1.2.2021 alkaen. Kiihtymisvaiheen suosituksia tarkastellaan seuraavan kerran 8.3.2021.

Sosterin alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston 20 henkilön rajoitus yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi alueella on voimassa Sosterin suositus enintään 10 hengen määrästä yksityistilaisuuksissa.

Vierailuohje: Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan myös 8.3.2021.

Etätyösuositus: Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen, toistaiseksi voimassa olevan etätyösuosituksen.

 

Tilannekuva verkossa myös täällä: www.sosteri.fi/koronatilanne