Sinileväesiintymiä on todettu eripuolilla koko Sosterin terveysvalvonnan toimialuetta. Mikäli havaitset vedessä rannalle ajautunutta levämassaa, tai vedessä on selvästi erotettavissa sinistä tai turkoosin väristä hiutalemaista leväkasvustoa, uimista ja veden käyttöä on syytä välttää.

Uimavesien lämpeneminen lisää sinilevän määrää. Kesän ennätyslämpimät uimavedet on mitattu viikolla 29. Lämpimintä uimavettä on Rantasalmella ja Sulkavalla. Rantasalmen Ukonniemen uimarannalla mitattiin 17.7. tämän kesän uimaveden lämpöennätys, joka oli 29,2 °C. Sulkavan Alinnanniemen uimarannalla veden lämpötila on kohonnut jo 28,4 °C. Uimavesinäytteitä toimialueen uimarannoilta otetaan kesän mittaan ja samalla tarkistetaan sen hetkinen sinilevätilanne. Havainnot päivitetään Sosterin verkkosivuille tulostaulukkoon sitä mukaan, kun rannoilla on käyty.

Rannoilla, joilta on löytynyt sinilevää, on Sosterin terveystarkastajan tiedote sen hetkisestä sinilevätilanteesta.

Uimavesien tilannetta voi seurata tulostaulukosta: https://www.sosteri.fi/palvelut/terveysvalvonta/uimarannat/

Sinilevähavaintoja voi myös ilmoittaa Sosterin terveysvalvontaan p. 044 309 6000.

Vähäinenkin sinileväesiintymä voi aiheuttaa oireita

Sinilevien (syanobakteerien) määrä vedessä voi vaihdella nopeasti yhdenkin päivän aikana esimerkiksi tuulen vaikutuksesta. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä ja ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä. Oireet ilmenevät yleensä muutaman tunnin sisällä altistumisesta. Jos oireita ilmenee, peseydy huolellisesti puhtaalla vedellä. Myrkytysepäilyssä hakeudu lääkäriin tai vie eläin eläinlääkäriin.

Tämän vuoksi:

– Vältä uimista runsaiden syanobakteeri-esiintymien aikana -myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.

– Jos epäilet uineesi sinileväisessä vedessä, käy suihkussa uinnin jälkeen.

– Pidä lapset poissa rannasta runsaiden syanobakteeri-esiintymien aikana, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.

– Älä käytä leväistä vettä juoma-, tiski-, pesu- tai löylyvetenä.

– Älä käytä vettä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun.

– Älä anna lemmikkieläimen juoda leväistä vettä tai päästä uimaan, jos sinileväesiintymä on runsas.

Sinilevästä lisää: https://www.sosteri.fi/palvelut/terveysvalvonta/uimarannat/uimarantavesien-tutkiminen/

Ohjeet helppoon sinilevähavainnointiin: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B5C8EBFEC-7948-44BF-AF2E-7B1C891A1A9E%7D/110141