Leena Korhonen ja Pia Karttunen luotsaavat Sosterin sote-hankkeita
Projektikoordinaattori Leena Korhonen ja projektipäällikkö Pia Karttunen luotsaavat Sosterin sote-hankkeita.

Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja ja siirtää painopistettä ennalta ehkäisevään työhön. Sosteri on saanut valtionavustusta kahteen sote-uudistusta tukevaan hankkeeseen.

Itä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke toteutetaan Sosterissa vuosina 2020–2022 ja se on saanut valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä 754 367 €. Hanke on osa THL:n koordinoima Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, jota toteutetaan alueellisissa kehittämishankkeissa eri puolilla Suomea. Itä-Savon hankkeen tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja suun terveydenhuollon saatavuutta sekä kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa ja matalan kynnyksen palveluita. Keskeisenä tavoitteena on lisätä digitaalisten palveluiden käyttöä osana sairauksia ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää toimintaa, omahoitoa, palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia. Kehittämistyö kattaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä työikäisten ja ikääntyneiden palvelut. Kehittämiseen osallistuu suuri joukko Sosterin ammattilaisia ja Sosteri tekee hankkeessa yhteistyötä myös alueen kuntien ja järjestöjen kanssa.

Itä-Savon sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke toteutetaan Sosterissa vuosina 2020–2021 ja se on saanut valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä 640 000 €. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Sosteri kehittää hankkeessa sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja useissa eri palveluketjun osissa. Hanke on kiinteässä yhteydessä Itä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen toimintoihin. Sosteri tekee yhteistyötä myös muiden alueiden sote-uudistushankkeiden kanssa.

Tavoitteena ketterät ja oikea-aikaiset palvelut

Valtionavustushankkeet mahdollistavat Sosterille laajan, monialaisen kehittämistyön ja uusien toimintamallien kokeilun.

– Keskiössä on Sosterissa jo entuudestaan vahva ”asiakas ensin” -ajattelu, jossa asiakas saa tarvitsemansa palvelun ketterästi oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealta ammattilaiselta, hankkeiden projektipäällikkö Pia Karttunen Sosterista kertoo.

Karttusen mukaan panostamalla ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, voidaan myös vähentää sitä, että asiakkaat joutuvat raskaampiin palveluihin.

Etävastaanotot nopeuttavat hoitoonpääsyä

Digitaalisten ratkaisujen avulla ammattilaisten resurssit riittävät nykyistä paremmin alueemme väestön tarpeisiin. Tulevaisuudessa yhä useampi vaiva hoidetaan etäyhteyden avulla, mutta tarvittaessa asiakas ohjataan lähivastaanotolle.

– Digitaalisia välineitä hyödyntämällä Sosteri etsii helpotusta esimerkiksi lääkäripulaan. Videoyhteyttä ja etädiagnostiikkaa hyödyntävän etälääkäripalvelun avulla myös syrjäseuduilla asuvien hoitoon pääsy nopeutuu, Karttunen kertoo.

Visiona on, että asiakas voi tulla lääkärin vastaanotolle omaan terveyskeskukseensa, jossa hoitaja avustaa etäyhteyden päässä olevan lääkärin tutkimusta sähköiseen järjestelmään kytketyn välineistön avulla.

– Tällainen palvelumalli vähentäisi alueiden välistä eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa ja toisaalta lääkäri voisi työskennellä missä päin Suomea tahansa, hankkeiden projektikoordinaattori Leena Korhonen sanoo.

Hankkeissa kehitetään myös lähipalveluja ja asiakkaiden luokse jalkautuvia toimintamalleja. Esimerkkeinä tästä ovat matalan kynnyksen päihdepalveluaseman perustaminen sekä kansalaisten terveyskioski -toiminnan käynnistäminen. Uusien palveluiden kehittämisessä huomioidaan ensi vuonna sairaalan yhteyteen valmistuva pääterveysasema. Uudisrakennuksen myötä saadaan palvelut saman katon alle, mikä mahdollistaa nykyistä sujuvammat hoitoketjut.

Lisätiedot
Pia Karttunen, projektipäällikkö, Sosteri, p. 044 417 3587, pia.karttunen@sosteri.fi
Leena Korhonen, projektikoordinaattori, Sosteri, p. 044 417 3175, leena.korhonen@sosteri.fi