Hallituksen käsittelyssä uudisrakennushanke, sote-uudistuksen yhteyshenkilö ja hallintoylihoitajan viran täyttäminen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 20.6.2019. Hallituksen ylimääräinen kokous oli alun perin sovittu perusterveydenhuollon uudisrakennuksen urakoitsijoiden valintaa varten. Valintaa ei kuitenkaan päästy vielä tekemään, sillä urakoitsijoilta vastikään saaduissa tarjouksissa kustannukset menivät yli suunnitellun budjetin. Sosterin hallitus päätti, että suunnitelmiin tehdään vielä muutoksia, jotta rakennuskustannuksia saadaan alemmas. Suunnitelmat tarkistetaan esimerkiksi materiaalien ja kerrosneliöiden … Lue lisää

Sosterin hallitus päätti käynnistää selvityksen erikoissairaanhoidon yhteistyöstä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus päätti käynnistää selvityshankkeen siitä, voisivatko Sosterin jäsenkunnat liittyä erikoissairaanhoidon osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäseniksi. Päätös ei tässä yhteydessä käsittele Sosterin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä. Sosteri ostaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä vuosittain Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (KYS) vaativaa erikoissairaanhoitoa 11 miljoonalla vuodessa. – Haluamme haluaa selvittää, mitkä olisivat yhteistyön hyödyt potilastyön, jäsenkuntien ja Sosterin osalta, kuntayhtymähallituksen … Lue lisää

Nauti jauhelihatuotteet täysin kypsinä, ei mediumina tai raakana

Kypsentämätön liha, erityisesti raaka naudan jauheliha, saattaa levittää EHEC-bakteeria.  EHEC-bakteeria esiintyy eläinten suolistossa, josta se voi teurastamossa päätyä lihan pintaan. Jauhelihan valmistuksessa mahdolliset bakteerit sekoittuvat kaikkialle jauhelihamassaan. Kokolihapihvin pinnalla oleva mahdollinen EHEC tuhoutuu, kun pihvin pintalämpötila nousee vähintään yli 70 asteeseen ja pihvi paistetaan molemmilta puolilta. Bakteerit eivät ulotu kokolihan sisäosiin. – Sen sijaan jauhelihaa valmistettaessa, … Lue lisää

Tutkimus: Sosterin alueen vesistöistä pyydetyissä järvikaloissa on alhaiset vierasainepitoisuudet

  Kuva:Ulla-Maija Kostiainen ja näytehauki keväällä 2018. Kala on ihmiselle tärkeä ravinnon ja hyvinvoinnin lähde. Tieto kaloihin kertyvistä vierasaineista on kuitenkin osaltaan laskenut kotimaisen kalan suosiota ruokapöydissä viime vuosina. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaan kalaa tulisi syödä ainakin kahdesti viikossa, eri kalalajeja vaihdellen. Tämän lisäksi Ruokavirasto (ent. Evira) ohjeistaa, että raskaana olevat ja imettävät naiset eivät … Lue lisää

Sosterin hallituksen käsittelyssä talous ja säästötoimet

Sosterin hallitus käsitteli kokouksessaan 11.6.2019 kuntayhtymän taloutta. Listalla olivat muun muassa kuluvan vuoden 2019 talouden toteutuman tarkastelu, sosiaalipalveluiden kustannustehokkuuden kehittäminen ja Savonlinnan kaupungin Sosterille asettamat säästötavoitteet.  Sosterin vuoden talousarvio on toteutunut tähän mennessä suunnitellusti kuluvana vuonna 2019. Toimintakulut ovat huhtikuun lopun tilanteessa tasaisen toteuman mukaiset, ollen 33,3 prosenttia koko vuoden talousarviosta. – Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella arvioimme, … Lue lisää

PSSHP ja Sosteri katsovat erikoissairaanhoidon tulevaisuuteen

Kuva: PSSHP. Kuopion yliopistollinen sairaala. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin PSSHP:n ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin johtajat esittävät hallituksilleen 17.6.2019 selvityksen käynnistämistä siitä, voisivatko Itä-Savon kunnat liittyä erikoissairaanhoidon osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäseniksi. Esitys ei tässä yhteydessä käsittele Sosterin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä. Jos hallitukset päättävät käynnistää hankkeen, selvitysvaiheen olisi tarkoitus valmistua jäsenkunnille käsiteltäväksi syyskuun loppuun mennessä. Kyseessä olisi tässä … Lue lisää

Savonrannan terveysaseman vastaanotto ja neuvola ovat kiinni 1.7. – 28.7.2019

SAVONRANNAN TERVEYSASEMA TIEDOTTAA vastaanotto ja neuvola ovat kiinni 1.7. – 28.7.2019  Vastaanoton asioissa voitte ottaa yhteyttä terveysaseman puhelinpalveluun, p. 015 527 7112 Ajanvaraus päivystysvastaanotolle, 015 527 7777 Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan asioissa voitte ottaa yhteyttä Kerimäen äitiysneuvolaan, p. 044 417 2329 Lastenneuvolan asioissa yhteydenotto Kerimäen lastenneuvolaan, p. 044 417 2330   Kerimäen laboratorion – ajanvaraus p.044 717 8888 arkisin klo 12 … Lue lisää

Sosterin valtuusto käsitteli tilinpäätöksen 2018 ja edisti erikoissairaanhoidon yhteisyrityksen etenemistä

Talous on Sosterissa hyvässä hallinnassa. Vuonna 2018 talouden kulut kasvoivat edellisvuodesta vain 0,4 prosenttia, mikä on poikkeuksellisen hyvä kehitys koko erva-alueella. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 3.6.2019 ja kiitti henkilöstöä ja johtoa hyvästä työstä ja yhteishengestä. Sosterissa kulut jäivät vuonna 2018 alle talousarvion sekä erikoissairaanhoidossa (-2,3, %), perusterveydenhuollossa (-3,4 %), että tukipalveluissa (-4,3 %). Ainoastaan sosiaalipalveluissa … Lue lisää

YAMK-opinnäytetyö: Ensihoidossa löytyi kehittämiskohteita esimies- ja alaistaitojen toteutumisesta

KUVA: Tarve opinnäytetyölle nousi ensihoidon organisaatioiden halusta selvittää esimies- ja alaistaitoja työyhteisöissä, kertoo Antti Tanninen. Antti Tannisen tutkimus ”Ensihoitajien näkemyksiä esimies- ja alaistaidoista sekä niiden toteutumisesta” on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan. Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä esimies- ja alaistaitoja ensihoitajat pitävät tärkeinä, kuinka hyvin ne toteutuvat sekä miten niitä voisi kehittää. … Lue lisää