Rokotetoimitukset eivät ole kasvaneet kevään aikana ja valtaosa saapuvista rokotteista ohjautuu tällä hetkellä tehosterokotuksiin. Tämän vuoksi ajanvarausten avaus uusille ikäryhmille on hidastunut.

Väestötasolla koronarokotukset ovat kuitenkin edenneet Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella hyvin. Kaikkiaan 45 prosenttia alueen väestöstä on rokotettu. Tehosterokotteen on alueen väestöstä saanut 9 prosenttia. Tahti on valtakunnassa kolmanneksi nopeinta väestötasolla. Koko maan väestöstä on tällä hetkellä rokotettu noin 39 prosenttia ja tehosteen on saanut 5,5 prosenttia.

Rokotetoimitukset eivät ole kasvaneet odotetusti

Rokotetoimitusten odotettiin kasvavan kesää kohti, mutta näin ei ole toistaiseksi tapahtunut. Tästä johtuen uusien rokotteiden antaminen Sosterissa hidastuu, sillä tehosterokotteisiin kuluu valtaosa kaikista saapuvista rokotteista.

Tällä hetkellä rokotetaan 50 vuotta täyttäneitä, mutta rokotesaatavuuden vuoksi vain pieni määrä uusia aikoja on varattavissa. Joitakin aikoja on jouduttu myös siirtämään eteenpäin.

65 vuotta täyttäneitä voidaan rokottaa viiveettä AstraZenecan rokotteella

65 vuotta täyttäneitä voidaan edelleen viiveettä rokottaa AstraZenecan rokotteella. Uusi tieto on se, että tehosteväli tällä rokotteella voidaan lyhentää kahdeksaan viikkoon. Näin täysi rokotussuoja on saatavissa nopeammin, kuin muilla rokotteilla, joilla tehoterokotusväli on 12 viikkoa.

THL suosittaa, että 65 vuotta täyttäneet jatkavat rokotussarjaansa aiemmin saamallaan koronarokotteella, jos valmisteen käytölle ei ole ilmennyt lääketieteellistä estettä. Jos AstraZenecan rokotetta saanut henkilö kuitenkin kieltäytyy ottamasta toista AstraZenecan rokoteannosta, hän voi halutessaan saada mRNA-rokotteen.

Alle 65 vuotiaat, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokotteena AstraZenecaa, saavat tehosterokotteena mRNA-rokotetta, käytännössä Comirnaty- tai Moderna-rokotteen.

Rokote tulee ensisijaisesti ottaa omassa kotikunnassa

THL suosittelee, että jokainen ottaisi sekä ensimmäisen että toisen rokoteannoksen omassa kotikunnassaan. Rokotteita jaetaan kuntiin ihmisten kotikunnan perusteella ja siksi esimerkiksi mökkipaikkakunnilla ei ole mahdollisuutta rokottaa monia ulkopaikkakuntalaisia.

Jos rokotukseen ei pääse ajallaan omassa kotikunnassa, rokotusaikaa voidaan siirtää ja ensimmäisen ja toisen rokotuksen annosväliä pidentää yli 12 viikkoon.

THL:n ohjeen mukaisesti Itä-Savossa pitkäaikaisesti oleileville voidaan antaa rokote vain niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, kun rokotuksen hakeminen omasta kotikunnasta on hyvin vaikeaa.

Sosterin koronarokotussivu: www.sosteri.fi/koronarokotus