Tämä tilaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalle koulutetuille tai hoiva- ja hoitoalasta kiinnostuneille sekä alalle koulutetuille, jotka ovat syystä tai toisesta ovat ajautuneet alalta pois ja riittävän suomen kielen taidon omaaville maahanmuuttajille.

Torstaina 12.12.2019 klo 12:00 -14:00 Sosterin C-salissa järjestettävään rekrytointitilaisuudessa Sosterin lisäksi esittäytyvät ja kertovat tämänhetkisistä ja tulevista koulutusmahdollisuuksista ja työvoimatarpeista Etelä-Savon TE-toimiston, Xamkin Savonlinnan kampuksen, Ammattiopisto SAMIedun, oppisopimuspalvelujen ja erilaisten työvoiman saatavuuteen liittyvien hankkeiden edustajat.

Alueella on tarve kehittää rekrytointia yhteistyössä alueen toimijoiden kesken

Tilanne on akuutti nyt. Näköpiirissä oleva eläköitymisbuumi ja samanaikainen hallitusohjelmassa oleva tehostetun palveluasumisen henkilökuntamitoitus (0,7) pahentavat tilannetta entisestään. Voidaan jo puhua työvoimapulasta. Myös oppilaitoksiin hakijamäärät ovat pienentyneet.

– Sosterissa hoito-, hoiva- ja puhtaanapidon henkilökunnasta sekä henkilökohtaisista avustajista on huutava pula. Erityisesti kotihoidossa on huono tilanne, sijaisia on vaikea saada. Lisäksi Savonlinnan alueella on aloittamassa pian useita uusia yksityisiä palveluasumisen yksiköitä, mikä tarkoittaa kilpailun ammatti-henkilökunnasta kovenevan edelleen, kertoo hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen Sosterista.

Alalle hakeutuvien osalta opintojen aloittaminen on tehty helpoksi

Lähihoitajaopinnot voi aloittaa joka kuukauden alussa. Ammattiopisto SAMIedulla suunnitelmissa käynnistää 3/2020 myös hoiva-avustaja koulutus. Hoiva-avustajat voivat työskennellä avustavissa, kuten ulkoilutus-, virkistystoiminnan tehtävissä esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa.

Oppilaitoksilla on valmiudet järjestää hoitotyöstä poissaolleille tietojenpäivityskoulutusta tai tarjota oppisopimuskoulutusta yksilöllisten tarpeiden mukaan. Oppisopimuskoulutuksella lasten ja nuorten koulutusohjelmasta valmistuneet lähihoitajat voisivat täydentää tutkintoaan vanhus- /vammaispuolelle.

Osa-aikatyömahdollisuudet

– Työvoimapula vaatii uudistamaan ja monipuolistamaan rekrytointia. Sosterissa on esimerkiksi mahdollisuus osa-aikatyöhön kotihoidon tarpeiden mukaan kaupunki- ja kuntakeskusten ulkopuolella asuville henkilöille, sanoo Maijaterttu Tiainen.
Hankkeita rekrytoinnin ja työvoiman saatavuuden edistämiseksi

Alueella on käynnissä useampia hankkeita rekrytoinnin ja työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Lisätietoja

Maijaterttu Tiainen, hallintoylihoitaja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri puh. 044 417 3971