Sosterissa on kehitetty jo pitkään toimintaprosesseja, organisaatiota ja johtamista. Vuonna 2019 edellä mainittuja asioita terävöitetään painotetummin sosiaalipalveluissa. Muutoksen tukena aloittaa Tuija Haatainen 1.1.2019 määräaikaisena muutosjohtajana vuoden loppuun asti.

Tuija Haatainen tukee johtoa ja henkilöstöä sosiaalipalveluiden organisaation, toimintatapojen ja johtamisen työstämisessä. Tarkoituksena on integroida sosiaalipalveluiden toiminnat entistä paremmin muuhun Sosterin toimintaan yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla työn alla ovat uudet palvelut, kuten palveluseteli ja palveluasuminen.

Haatainen on Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja, josta on osittaisella virkavapaalla vuoden alusta lähtien. Virkavastuullisen tulosaluejohtajan tehtävät, kuten hallinnolliset esimiestehtävät ja viranhaltijapäätökset hoitaa edelleen Jorma Hongisto.

Lisätietoja

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, 044 417 3333