Sosteri ja alueen jäsenkunnat laajentavat Kanta-palveluiden käyttöä

 

Sosteri ja alueen jäsenkunnat tallentavat jatkossa sosiaalihuollon asiakastietoja Kanta-palveluiden Sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoon sekä kuva-aineistoja Kuva-aineistojen arkistoon.

 

Sosteri ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat (Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski ja Savonlinnan kaupunki) ovat liittymässä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi 1.11.2021 alkaen. Liittyminen edellyttää järjestelmämuutoksia, minkä vuoksi käyttöönotto saattaa näkyä jonkin aikaa asiakkaille normaalia hitaampana palveluna.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on palvelu, joka mahdollistaa keskitetyn sähköisten sosiaalihuollon asiakastietojen aktiivisen käytön ja pysyvän säilyttämisen. Alkuvaiheessa tallennetut asiakastiedot ovat vain rekisterinpitäjän omassa käytössä, jolloin asiakkaan suostumusta tietojen luovuttamiseen ei tarvita. Sosiaalihuollon tiedot tulevat Omakantaan kansalaisen käyttöön myöhemmässä vaiheessa, jolloin tulevat ajankohtaiseksi myös asiakkaan suostumukset sekä tietojen luovutusta koskevat kiellot ja niiden hallinnointi.

 

Sosterin sekä Rantasalmen ja Sulkavan sosiaali- ja terveyspalveluiden radiologisten kuvien arkistointi Kuva-aineistojen arkistoon aloitetaan vaiheittain loppuvuodesta 2021. Tässä vaiheessa arkistoimme vain radiologian tutkimuksia. Tulevina vuosina Kuva-aineistojen arkistoon liitetään myös EKG-tutkimukset, hammaskuvaukset, valokuvat ja muu kuvamateriaali.

Kuva-aineistojen arkistoon liittyminen tarkoittaa, että uudet kuvantamistutkimukset ovat terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä muissa arkistoon liittyneissä terveydenhuollon organisaatioissa. Sosterin tietojärjestelmiä käyttävien ammattilaisten käyttöön tulee vastaavasti katselumahdollisuus muissa arkistoon liittyneissä organisaatioissa tuotettuihin kuvantamistutkimuksiin. Kuva-aineistot eivät ole katsottavissa Omakannasta.  Omakantaan tallennettujen suostumusten ja luovutuskieltojen avulla voit hallinnoida potilastietojesi näkyvyyttä terveydenhuollon yksiköissä. Tietojen katselusta yli organisaatiorajojen muodostuu luovutusilmoitus Omakantaan.