Koronavirusepidemian jatkuminen on heikentänyt vastaanottoaikojen saatavuutta. Epidemian johdosta puhelumäärät ovat kasvaneet aiheuttaen ruuhkaa terveyskeskuksen puhelinpalveluihin sekä ajanvaraukseen.

Edelleen jatkuva koronavirusepidemia kuormittaa Sosterin alueen terveyskeskustoimintaa. Osa lääkäreistä ja sairaanhoitajista on edelleen kiinni koronavirusepidemian hoidossa. Lisäksi henkilökunnassa on tavanomaista enemmän poissaoloja sairastumisten vuoksi. Tämä on aiheuttanut terveyskeskuksen puhelinpalvelun ja ajanvarauksen ruuhkautumisen. Lisäksi tilannetta vaikeuttaa osin kunta-alan työehtosopimusneuvottelut seurauksineen.

  • Toistaiseksi olemme pystyneet hoitamaan vastaamatta jääneet puhelut viimeistään seuraavan aamupäivän aikana, kertoo osastonhoitaja Päivi Laitinen Sosterista.

 

KEINOT TILANTEEN TASAAMISEKSI

Jotta tilanne saadaan tasaantumaan, toivotaan alueen asukkailta malttia ja yhteistyötä. Sosteri on vastikään päivittänyt koronavirusepidemiaan liittyvää ohjeistustaan. Väestöä kehotetaan tutustumaan ensisijaisesti siihen, mikäli koronavirusepidemiaan liittyen herää kysyttävää. Ohjeistus löytyy osoitteesta https://www.sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/kotikaranteenin-toimintaohjeet/. Lisäksi sairastuneille lähetetään ohjeistukset tekstiviestillä.

Omaolon kautta löytyy ympärivuorokautisesti laajat sosiaali- ja terveyspalvelut. Omaolo mahdollistaa esimerkiksi oirearvion, jonka avulla voidaan arvioida yksittäisiä oireita tai terveysongelmaa. Vastausten perusteella annetaan toimintasuositukset sekä hoito-ohjeet. Palveluarvion perusteella voidaan puolestaan arvioida minkälaista tukea itse tai läheinen tarvitsee. Omaolo-palvelu löytyy osoitteesta https://www.omaolo.fi/.

Myös päivystyksen puhelumäärät ovat lisääntyneet aiheuttaen puheluiden ajoittaista jonoutumista.

  • Päivystyksen puhelinnumeroon 116117 tulee soittaa vain tilanteissa, joissa vaivat vaativat kiireellistä tutkimusta ja hoitoa, muistuttaa perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen Sosterista.

Hätätilanteessa tulee soittaa aina 112.