Tälle sivulle on koottu tiedot sekä liikennejärjestelyistä, että uuden sotekeskuksen palveluista. Rakennustyöt aiheuttavat keskussairaalassa asiointiin merkittävää haittaa. Valmistuessaan keväällä 2022 uusi sotekeskus tuo kuitenkin huomattavia parannuksia asiakkaiden ja potilaiden palveluihin.

Rakennustyömaa käynnistyi 14.4.2020 ja se aiheuttaa muutoksia sekä liikkumisessa että pysäköinnissä sairaala-alueella. Asiakkaiden on syytä käyttää sairaala-alueella merkattuja ja ohjattuja yleisiä kulkureittejä.

Räjäytystöitä suoritetaan maanantaista lauantaihin neljässä eri ajankohdassa. Yhden aikavälin sisällä voi tulla useampia räjäytyksiä.

Räjäytysajat ovat klo:

 • 7.45 – 8.00
 • 11.30 – 11.45
 • 15.15 – 15.30
 • 17.15 – 17.30

Huomioitava, että 15 minuutin aikavälillä aikana voi tulla useampi räjäytys.


ASIOINTI KESKUSAIRAALASSA TYÖMAAN AIKANA 

Avaan tästä kartta tulostettavassa muodossa (pdf)

Käynti sairaalaan ja aulapalvelu

Sairaalarakennukseen kulku tapahtuu yläpihan puolelta keskussairaalan pääoven kautta aina (kartassa numero 1), kun kyseessä on kiireetön asiointi. Aulapalvelu on keskussairaalan pääovella neuvonnan yhteydessä.

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelun paikka on ennallaan kahvion kerroksessa. Kulku tapahtuu keskusairaalan pääoven kautta (kartassa numero 1). Kahvion luona oleva ajanvarauspoliklinikoiden ovi on suljettu.

autolla saapuminen keskussairaalaan

Sairaalan lähellä olevat pysäköintialueet on varattu asiakkaiden käyttöön. Pääasiallinen reitti sairaalalle on Keskussairaalantietä pitkin Humanian ohi, jolloin voi käyttää sairaalan piha-alueen pysäköintipaikkoja ja Humaniaa vastapäätä olevia vinoparkkipaikkoja.

Ajaminen Pihlajavedentieltä päivystykseen tai sairaalan pääoville  ei ole enää mahdollista, vaan auto on jätettävä Pihlajavedentien risteyksessä olevalle asiakaspysäköintialueelle. Parkkipaikalta on kevyen liikenteen väylä sairaalan piha-alueelle ja keskussairaalan pääoville.

Saapuminen päivystykseen ja infektioasemalle

Omalla autolla päivystykseen (kartassa numero 4)  ja infektioasemalle sekä infektiolinjalle (kartassa numero 5) saapuminen on reittiä Heikinpohjantie-Kotilahdentie-reittiä. Asikaspysäköinti on ennen päivytystä rannan puolella, sairaalarakennuksen kohdalla.

Päivystyksen piha-alueella pysäköinti on kielletty, koska alue on varattu varsinaisesti hälytysajoneuvoliikenteelle. Asiakkaiden jättäminen päivystyksen tai infektioaseman ovelle autolla on mahdollista.


Uusi soteasema avautuu keväällä 2022

Havainnekuva uudisrakennuksesta
Kuva: Uusi sotekeskus rakentuu suoraan keskussairaalan päätyyn. Samalla perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon asiantuntijat pääsevät nykyistä läheisempään yhteistyöhön.
havainnekuva uudisrakennuksesta ylhäältäpäin
Kuva: Uusi sotekeskus ylhäältä päin katsottuna.
havainnekuva uudisrakennuksesta
Kuva: Sairaalan kahvion edessä oleva piha-alue katetaan kuvassa näkyvällä katoksella, joten sotekeskuksesta on sujuva kulku suoraan sairaalaan.

sotekeskukseen sijoittuvat palvelut

Jatkossa keskussairaalan yhteydessä toimivat seuraavat palvelut:

 • Terveyskeskusvastaanotot
 • Keskushammashoitola
 • Lapsiperheiden palvelut: neuvola, nuorisopsykiatria, sosiaalityö, lastentaudit
 • Kuntoutus ja kaksi kuntoutusosastoa
 • Laboratorion näytteenotto

Etuja asiakkaille

Tavoitteena on, että potilaiden ei tarvitse käydä saman vaivan takia useita kertoja vastaanotoilla ja tutkimuksissa. Perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon asiantuntijat pääsevät nykyistä läheisempään yhteistyöhön, ja tämä keventää myös lähetebyrokratiaa.

 •  Pystymme suunnittelemaan potilaan hoidon entistä sujuvammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi.
 •  Yhden käynnin aikana voimme ratkoa asiakkaan ongelmaa nykyistä pidemmälle.

Asiakashyötyjen lisäksi uusi sotekeskus tuo kustannussäästöjä logistiikkaan, välinehuoltoon, pesula- ja ruokapalveluihin.