Tehy ja Super ovat lauantaina 27.10. ilmoittaneet keskeyttävänsä työtaistelutoimet ja samalla tilanne Sosterissa on palautunut normaaliksi.

Tehy ja Super aloittivat poliittisen työtaistelun maanantaina 22.10.2018, työtaistelutoimenpide oli jäsenistöjen vuoronvaihtokielto. Sosterissa toiminnallisiin rajoituksiin ei työtaistelun aikana jouduttu.