Pian tarina

MAUNON TARINA

Jorman tarina

Hillan tarina

Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskustelua Sosterin, Itä-Savon sairaanhoitopiirin, tulevaisuuden yhteistyökumppanista erikoissairaanhoidossa. Esillä ovat olleet niin Mikkelin keskussairaala Etelä-Savossa kuin Kuopion yliopistollinen sairaala Pohjois-Savossa.

Nykyisellään Sosterin voimavarat ovat rajalliset vastaamaan yksin erikoissairaanhoidosta alueella. Tarvitsemme vahvan yhteistyökumppanin laadukkaiden lähi- ja päivystyspalveluiden turvaamiseksi Itä-Savossa. Lisäksi tarvitsemme hyvän kumppanin vaativien sairauksien hoitoon. Sosterin henkilöstöllä on tähän täysin yhtenäinen kanta.

Miksi Savonlinnan ja Kuopion yhteistyö on paras vaihtoehto?

Suomessa toimii viisi yliopistollista sairaalaa, joista yksi sijaitsee Kuopiossa.

Sosterilla olisi yliopistollisen sairaalan osana paremmat mahdollisuudet turvata paras mahdollinen hoito potilaille. Jo nyt Sosteri ostaa paljon palveluja Kuopion yliopistolliselta sairaalalta (KYS). Yhteistyön arvo KYSin kanssa on toistakymmentä miljoonaa euroa vuodessa, kun muilta sairaanhoitopiireiltä ostettujen hoitopalvelujen kustannukset ovat yksittäisiä miljoonia.

Savonlinnan ja Kuopion yhteistyöstä sairaanhoidossa on vuosikymmenten kokemus.

1. Osana yliopistollista sairaalaa Savonlinnassa voidaan antaa potilaalle hoitoa, joka perustuu viimeisimpään tutkimustietoon.

2. Yhteistyö mahdollistaa sujuvan hoitoketjun yksinkertaisista rutiinitoimenpiteistä vaativaan erikoissairaanhoitoon.

3. Yhteistyössä syntyisi maan viidenneksi suurin sairaanhoitopiiri, joka jo kokonsa puolesta loisi nykyistä paremmat edellytykset valmiudelle ja varautumiselle äkillisiin ja odottamattomiin tilanteisiin. Potilaan mahdollisuus saada nopeasti vaativaa hoitoa paranisi.

4. Kuopion yliopistosairaalassa on saatavissa lähes kaikki sellainen hoito, jota ei voida antaa Savonlinnassa. Ainoastaan elinsiirrot ja muut harvinaisemmat toimenpiteet on valtakunnallisesti keskitetty tiettyihin yksiköihin.

5. Osana suurta ja kehittyvää yliopistollista sairaalaa Savonlinnan keskussairaalalla on nykyistä varmempi tulevaisuus.

6. Uusinta tietoa hyödyntävä ja lääketiedettä tutkiva sairaala on houkutteleva työpaikka erityisosaajille.

7. Kuntalaisen osalta leveämmät hartiat keventävät sairaanhoidon kustannuspaineita.

 

Faktoja Sosterista

 

Graafi ostot korjattu

 

graafi asiakastyytyväisyys korjattu

Graafi talous korjattu versio