Lääketieteen tohtori, dosentti Timo Keistisen laatima raportti on julkaisuvapaa 16.2.2021 klo 13.30 eteenpäin.