Lääketieteen tohtori, dosentti Timo Keistisen laatimat diat ovat julkaisuvapaat 16.2.2021 klo 13.30 eteenpäin.