Itä-Savon Lukijalta palstalla 2.11. ollut kansanedustaja Jukka Kopran kirjoitus sisälsi virheellistä tietoa vanhempien mahdollisuudesta osallistua alaikäisten lastensa hoitoon ja asioiden hoitamiseen terveydenhuollossa.

Vanhemmille asetettu rajoitus yli 9-vuotiaiden lastensa tietoihin tai ajanvarauksiin koskee ainoastaan sähköisiä palveluita Omakantaa ja Hyvistä.

Sosterissa noudatetaan edelleenkin Potilaslakia ja valtakunnallista toimintamallia muussa asioinnissa: Vanhemmalla on pääsääntöisesti oikeus osallistua ala-ikäisen lapsensa hoitoon, tehdä ajanvarauksia ja saada lapsensa potilastiedot. Lisäksi vanhempien osallistuminen lastensa asioiden hoitamiseen on myös tärkeää ja erityisen toivottavaa. Sähköisten palveluiden kautta tätä ei vain voi 10 vuotta täyttäneiden lasten puolesta toteuttaa.

Hieman isommalla lapsella on kuitenkin myös oikeus niin halutessaan päättää itse hoidostaan ja kieltää tietojensa antaminen vanhemmilleen, jos hän on siihen riittävän kypsä. Lakiteksti käyttää termiä ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenevä. Tämän kykenevyyden arvioi aina terveydenhuollon ammattilainen tapauskohtaisesti. Kypsyyteen ei ole mitään ikärajaa, sillä jokainen lasten kanssa tekemissä ollut tietää, että joku voi pystyä hoitamaan asioitaan jo esim. 12-vuotiaana ja toinen ei kykene siihen edes 17-vuotiaanakaan.

Sähköisessä asioinnissa on haluttu aluksi ikäraja asettaa niin alas, ettei varmasti rikota yhdenkään asioitaan hoitamaan pystyvän lapsen oikeuksia, siksi raja on niin alhainen kuin 10 vuotta. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, joka mahdollistaisi esim. Omakannassa kaiken ikäisten ala-ikäisten lastensa tietojen katsomisen ja asioiden hoitamisen, ellei lapsi ole sitä kieltänyt. Tämä edellyttää teknistä ratkaisua lapsen kiellon merkitsemisestä potilastietojärjestelmään ja kiellon välittymistä myös Kanta-palveluun, joten ratkaisun toteutuminen tulee kestämään vielä jonkun aikaa.

Yhteenvetona:

Vanhemmat saavat pääsääntöisesti osallistua ala-ikäisten lastensa hoitoon, tehdä ajanvarauksia, pyytää potilastietoja jne. ja tämä on suorastaan toivottavaa. Niissä tapauksissa, joissa lapsi haluaa kieltää tietojensa antamisen vanhemmilleen tai on eri mieltä hoidostaan, terveydenhuollon ammattilainen arvioi onko lapsi kykenevä päättämään itse hoidostaan. Jos on, vanhemmat eivät voi päättää lapsen puolesta eikä tietoja vanhemmille luovuteta.

Linkit ja liitteet:

Potilaslaki

Itä-Savo 2.11. Lukijalta palsta

Yle 2.11. jatkouutinen

Yle 30.10. uutinen