Sosterin perusterveydenhuollossa aloitetaan digilääkärin vastaanoton pilotti 18.10 alkaen. Asiakkaat digilääkärin vastaanotolle ohjataan terveysaseman keskitetyn puhelinpalvelun kautta.  Puhelinpalvelussa hoitajat tekevät hoidontarpeenarvioinnin kuten tähänkin saakka ja ohjaavat digilääkärin vastaanotolle sinne soveltuvat asiakkaat.

Sosterissa kokeillaan vaihtoehtoisia toimintatapoja helpottamaan palvelujen tasavertaista ja oikea-aikaista saatavuutta. Lääkäripula sekä koronan myötä tulleet työtehtävät ovat kasvattaneet kiireettömien asioiden vastaanottojonoa.

Jatkossa osa kiireettömistä asiakkaista voidaan ohjata digilääkärin etävastaanotolle. Digilääkäri on lisäpalvelu olemassa oleville palveluille. Edelleen lääkärin vastaanotolle päästään terveysasemalle, jos asia ei sovellu etävastaanotolla hoidettavaksi.

Asiakkaalta tämä vaatii puhelimeen vastaamisen, lääkäri soittaa asiakkaalle ja pyrkii hoitamaan asian puhelimitse. Sovitut asiat lääkäri kirjaa Sosterin potilastietojärjestelmään, jotka näkyvät Sosterissa ammattilaisille sekä asiakkaalle Kanta palvelun kautta.

Avoimin ja innostunein mielin olemme lähteneet kehittämään toimintojamme

  • Kiireettömiä etävastaanotolle soveltuvia asiakkaita voidaan jatkossa ohjata Kuura Digilääkärin vastaanotolle. Lääkärit ovat asiakkaaseen yhteydessä puhelimitse kahden tunnin kuluessa ajanvarauksesta. Lääkäri voi määrätä asiakkaalle reseptin, ohjata verikokeisiin sekä tarvittaessa jatkohoitoon Sosterissa, ylilääkäri Esa Ruuskanen Sosterista sanoo.
  • Olemme yhteistyössä Kuura Digilääkäreiden kanssa rakentaneet palvelua alueellemme. Tämä kokeilu mahdollistuu valtion rahoittaman Itä- Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen avulla, projektiyöntekijä Mia Luukkainen Sosterista kertoo.

Vastaanottotoiminnat jatkuvat edelleen terveysasemilla. Hoitajat ja lääkärit pitävät vastaanottoa jokaisella terveysasemalla henkilöstötilanteen mukaan. Kiireelliset asiat ohjataan pääterveysaseman iltavastaanotolle ja päivystyksellistä apua tarvitsevat sairaalan yhteispäivystykseen.

Digitaalisten ratkaisujen – palvelujen avulla pyrimme jakamaan ammattilaisten resursseja nykyistä paremmin alueemme väestön tarpeisiin

  • Keskiössä tämänkin toiminnan kehittämisessä on ollut Sosterissa jo entuudestaan vahva ajattelu ”asiakas ensin”, jossa asiakas saa tarvitsemansa palvelun ketterästi ammattilaiselta, Luukkainen sanoo.