Ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutui vuonna 2019 niin, että kunnat saavat palautuksina yhteensä noin 247 000 euroa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin ympäristöterveydenhuoltojaoston kokouksen listalla olivat myös vuoden 2019 valvontasuunnitelman toteutuminen sekä uimarantaluettelo. Kokous pidettiin koronaviruspandemian vuoksi sähköpostikokouksena 17.3-19.3.2020.

Sosterin ympäristöterveydenhuollossa on kaksi työyksikköä, terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Sosteri tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä jäsenkunnilleen Enonkoskelle, Savonlinnalle, Sulkavalle ja Rantasalmelle, että Juvan ja Puumalan kunnille. Kunnille palautuvasta yhteensä noin 247 000 eurosta terveysvalvonnan puolelta on noin 116 000 euroa ja eläinlääkinnän puolelta noin 158 000 euroa. Talousarvio oli kokonaisuudessaan noin 2,1 miljoonaa euroa.

Terveysvalvonnan palautukset johtuivat pääosin ennakoitua suuremmista tarkastus- ja valvontamaksukertymistä. Eläinlääkinnän puolella palautuksiin vaikuttivat ennakoitua suuremmat tulot klinikalla käynneistä. Molemmissa työyksiköissä säästöä syntyi myös henkilöstökuluissa.

– Iso kiitos talouden hyvästä hallinnasta toimintavuoden aikana. Samoin kiitos henkilökunnalle venymisestä niin uusien ohjelmistojen kuin työmäärän kanssa, jaoston puheenjohtaja Kaisa Ralli sanoi.

Eläinlääkinnässä käyntien määrä oli lähes arvioidun mukainen. Hyötyeläinkäyntejä oli yhteensä noin 2900 ja pieneläinkäyntejä lähes 6000. Hyötyeläinkäyntien lukumäärässä on ollut hienoista laskua viime vuosien aikana, mitä osin selittää eläintilojen väheneminen alueella. Eläinlääkärien saatavuus vuorokauden ympäri on alueella toteutunut ja kiireellinen apu on ollut aina saatavissa. Vuonna 2019 Sosterissa on ollut käytössä myös kahden valvontaeläinlääkärin resurssi yhden aiemman sijaan. Tämä on osoittautunut tarpeelliseksi eläinsuojelussa, sillä etenkin epäilyyn liittyvien tehtävien määrä on kasvanut.

Terveysvalvonnassa etenkin alkuvuonna toimintaan vaikutti uuden valtakunnallisen tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotossa ilmenneet ongelmat. Loppuvuodesta tilanne saatiin kuitenkin paremmin hallintaan.

Ympäristöterveydenhuoltojaosto hyväksyi vuoden 2019 talouden ja toiminnan Juvan ja Puumalan osalta sekä päätti esittää ympäristöterveydenhuollon tilinpäätöstä liitettäväksi perusterveydenhuollon tilinpäätökseen.

Kokouksessaan jaosto hyväksyi myös vuoden 2019 valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin ja siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset.

Uimarantaluettelo 2020 vahvistettiin – kaksi uimarantaa lisää

Sosterin terveysvalvonta valvoo yleisten uimarantojen uimaveden laatua ja uimarannan turvallisuutta säännöllisesti uimarantaluettelossa mainituilla uimarannoilla. Lisäksi Sosteri valvoo alueellaan pienempiä uimapaikkoja ja yritysten omia uimapaikkoja kohdekohtaisen riskinarvioinnin mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuoltojaosto päätti lisätä kunnista tulleiden esitysten mukaisesti uimarantaluetteloon kaksi uimarantaa lisää.

– Rantasalmelle ja Sulkavalle luetteloon tuli yhdet rannat lisää. Rantasalmelle Hakojärven uimaranta ja Sulkavalle Kiikkurannan uimaranta, terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen kertoo.

Uimarantaluettelo laitetaan yleisön nähtäville kuntien ja Sosterin viralliselle ilmoitustaululle ja internet-sivuille. Yleisöllä on mahdollisuus tehdä uimarantaluetteloon ehdotuksia ja huomautuksia.
Mikäli yleisö jättää uimarantaluettelosta huomautuksia, jaosto käsittelee asiaa vielä nähtävillä olon päätyttyä. Mikäli muistutuksia ei jätetä, vahvistettu uimarantaluettelo uimakaudelle 2020 on esityksen mukainen.

Uimarantaluettelo on nähtävissä osoitteessa: www.sosteri.fi/uimarannat

Kokouksen pöytäkirja: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202930

Lisätietoja
Kaisa Ralli, ympäristöterveydenhuoltojaoston puheenjohtaja, p. 044 417 5203
Sampsa Kinnunen, terveysvalvonnan johtaja, 044 775 4752