Ympäristöterveydenhuollon jaosto

KUVA: Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyi uuden valvontasuunnitelman vuoden viimeisessä kokouksessaan. Kuvassa terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, ympäristöterveydenhuollon jaoston puheenjohtaja Kaisa Ralli, varapuheenjohtaja Eija Stenberg ja jaoston sihteeri, terveystarkastaja Tiina Munck.

Ympäristöterveydenhuoltojaosto hyväksyi päivitetyn, vuoden 2020 ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman, voimaantulo 1.1.2020. Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 17.12.2019 vuoden viimeiseen kokoukseensa.

Valvontasuunnitelmaan on koottu Sosterin ympäristöterveydenhuollon kaikkien eri toimialojen valvontasuunnitelmat. Terveysvalvonnan osalta suunnitelma sisältää elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun sekä tupakka- ja lääkelain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat. Eläinlääkinnän osalta siihen sisältyvät suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta ja kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista.

Valvontasuunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoituksiin, niiden riskiluokituksiin ja lainsäädäntöön. Suunnitelman ovat laatineet ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ja siihen on kirjattu mm. eri valvontakohteiden tarkastusmääriä ja ensi vuonna tehtäviä valvonta- ja tarkastusprojekteja.

– Päivitetty valvontasuunnitelma antaa toiminnalle konkreettiset raamit ja ohjaa viranhaltijoiden toimintaa kohti tunnistettuihin riskeihin perustuvaa ja suunnitelmallista valvontaa, ympäristöterveydenhuoltojaoston puheenjohtaja Kaisa Ralli totesi.

– Sosterin tiukka talouskuri näkyy myös ympäristöterveydenhuollossa, mutta suunnitelmallisella työskentelyllä pyrimme tuottamaan asiakkaillemme laadukkaat ja oikein kohdennetut palvelut koko ympäristöterveydenhuollon alueelle, kertoi terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen.

Kokouksessa ympäristöterveydenhuoltojaosto perehtyi myös alkuvuoden talouden ja toiminnan toteumaan. Talouden puolella ympäristöterveydenhuollossa toteutetut toimet ovat tuottaneet tulosta ja on odotettavissa, että ympäristöterveydenhuollon talous jää selkeästi positiiviseksi vuoden päätteeksi.

Kokouksen esityslistat ja pöytäkirja julkaistaan täällä: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1420

Lisätietoja

Kaisa Ralli, ympäristöterveydenhuoltojaoston puheenjohtaja, p. 044 417 5203

Sampsa Kinnunen, terveysvalvonnan johtaja, 044 775 4752