Perusterveydenhuollon osastojen ylilääkäri Riitta Kupiainen Sosterista on valittu vuoden geriatriksi. Valinta julkistettiin Geriatriapäivillä Kuopiossa perjantaina 26.1.2018.

– Olen iloinen huomionosoituksesta, siinä näkyy arvostus arkipäivän työtä kohtaan, Riitta sanoo.

Geriatria on laaja lääketieteen ala, joka keskittyy vanhusten terveyden ja sairauksien hoitoon sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen.

– Kukaan ei tee tätä työtä yksin. Työ on moniammatillista yhteistyötä, enkä olisi tässä ilman muita.

Kuvassa Riitta Kupiainen (vas.) ja Itä-Suomen yliopiston geriatrian professori Eija Lönnroos.

Sosterissa Riitta tehnyt vahvaa kehittämistyötä vanhusten hoidon prosessien sujuvuudessa, alkaen vuodesta 2007. Kehittämistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Etelä-Savon maakunnassa hän suunnittelee perusterveydenhuollon osastojen toimintaa osana maakunta- ja soteuudistusta.

Sosteri onnittelee Riittaa!