Talousarviossa 2020 Sosterin toimintakulut kasvavat vuoden 2018 tilinpäätökseen verraten maltillisesti. Kasvua tilinpäätökseen 2018 nähden on 1,9 prosenttia eli yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden kulut talousarviossa 2020 kuitenkin vähenevät -0,4 prosenttia.

Sosterin kuntayhtymähallitus päätti talousarvion 2020 laadintaohjeesta ja kehyksestä elokuussa 2019. Talousarvioraamiksi vuodelle 2020 asetettiin vuoden 2019 talousarviotaso + 1,6 prosenttia. Jäsenkuntien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena talousarvio on kuitenkin valmisteltu raamiakin alhaisemmalle tasolle. Vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvion tasoon nähden kasvua on vain 0,5 prosenttia alkuperäisen raamin 1,6 prosentin sijaan ja vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden kulujen tulisi vähentyä -0,4 prosenttia.

– Jännittävä ilta on takana valtakunnan politiikassa, varmasti me kaikki olemme jännittäneet millaisen hallituksen Suomi saa. Sairaanhoitopiirin kannalta on hyvä, että ne ministerit, jotka olivat vahvasti meitä tukemassa, jatkavat samoissa tehtävissä. Siltä osin toivoisin, että asiat menevät meidän haluamaamme suuntaan myös jatkossa, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys sanoi kokouksen avauspuheessaan.

Vuodelle 2020 isoin investointi on uudisrakennuksen investointi. Investoinnin kustannukset ovat talousarviovuodelle noin 8 miljoonaa euroa.

Vuosi 2020 on tiukan talouskurin vuosi

Hallintojohtaja Saara Pesosen mukaan talousarviovuosi vaatii kaikkiaan hyvin tarkkaa kustannusten seurantaa ja karsintaa.

– Varaa toimintakulujen nousulle ei ole missään, sillä talousarvion sisälle on huomioitu kilpailukykysopimuksen lakkaamisen vaikutukset henkilöstökuluihin, mikä on noin miljoona euroa, ja joudumme varautumaan myös tuleviin työehtosopimusten vaikutuksiin, Pesonen sanoi.

Riskeihin talousarviovuoden aikana sisältyy keskittämisasetus, jossa lainsäädäntö on vielä vaiheessa.

– Odotamme, että asetukseen tulee sellainen muutos, että voimme jatkaa sen piirissä olevia leikkauksia. Muuten asetukseen sisältyy taloudellinen noin 3-4 miljoonan euron riski, jos joudumme ostamaan leikkaukset muualta, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro totesi.

Peitsaron mukaan Sosterissa luotetaan ministeriöstä elokuussa saatuun lupaukseen, että päivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta turvataan Savonlinnassa hallitusohjelman mukaisella erillisratkaisulla. Peitsaron mukaan myös hoitajamitoituksen kasvu hallitusohjelman mukaisesti on merkittävä asia, jolla on toteutuessaan nostaa kustannuksia useilla miljoonilla euroilla.

Toimintakulut vuoden 2020 talousarviossa ovat yhteensä 189,2 miljoonaa euroa. Tästä henkilöstökulut ovat 70,2 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot yhteensä 75,7 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvät esimerkiksi sellaiset asiakkaiden tarvitsevat hoidot ja palvelut, joita Sosterilla ei omassa tuotannossa ole, kuten yliopistosairaalasta ostettavat vaativat hoidot ja kehitysvammaisten palvelut.

Hoito ja huolenpito viiveettömästi omalta alueelta

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 yhteydessä Sosterin strategia on uudistettu. Sosterin missio, eli olemassaolon perimmäinen tarkoitus on ”alueen väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä”. Oman toiminnan kehittämistä ohjaa visio ”Hyvinvointia ja toimintakykyä edistävä hoito ja huolenpito viiveettömästä omalta alueelta”. Isoja muutoksia ei kuitenkaan tule.

Sosterissa jatketaan onnistunutta asiakas- ja toimintaprosessien sekä viiveettömän hoitoon pääsyn kehittämistä myös tulevina vuosina. Sosterissa hoitoonpääsy on sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa valtakunnan kärkeä.

Pieniä muutoksia organisaatiorakenteeseen

Kuntayhtymän organisaatiorakenne säilyy talousarviovuonna 2020 pääosin ennallaan. Tehostettu kotisairaanhoito siirtyy perusterveydenhuollon tulosalueelle. Sosiaalipalveluissa organisaatiota selkeytetään kotihoidossa ja palveluasumisessa. Sosiaalipalvelut ovat myös erityistarkastelussa kustannusrakenteensa puolesta. Erikoissairaanhoidossa tehdään toiminnallisesti perusteltuja osastojärjestelyjä.

Tukipalveluissa selvitetään uusia mahdollisuuksia, joita voi syntyä yhdessä Pohjois-Savon tukipalveluyhtiöiden kanssa. Osassa yhtiöitä Sosteri on jo osakkaana ja palvelujen käyttäjänä. Selvitystä tehdään alkuvuoden aikana niin, että mahdolliset toimenpiteet ovat käynnistettävissä kesäkuun 2020 alussa.

Valtuusto hyväksyi uudistetun hallintosäännön

Sosterin hallintosääntö on uudistettu Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti ja se on nyt yhteneväinen myös muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien hallintosääntöjen kanssa. Valtuutetuista Aila Makkonen (Sdp.) esitti pieniä muutoksia sanamuotoihin, jotka hyväksyttiin. Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi muutoksilla uuden hallintosäännön ja se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja
Ahti Myllys, yhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 040 065 3747
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100