Toimintakulut kasvoivat Sosterissa vuonna 2019 vain 0,2 %, eli vajaa 300 000 €.  Toimintakulut olivat yhteensä 185,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 81,6 miljoonaa euroa. Palvelujen ostoihin, mm ostoihin muista sairaaloista, käytettiin rahaa 75,5 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden aikana ennustettiin talousarvion ylitystä ja suurempaa kustannusten kasvua mutta ennusteet kääntyivät loppuvuonna positiivisemmiksi. Hyvään tulokseen vaikuttivat talousarviovuoden aikana tehdyt tasapainotustoimet.

Kuntien tilanne helpottui

Sosterin jäsenkunnat saivat hyvityslaskuna viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä 4,7 miljoonaa euroa. Yhteensä kuntia laskutettiin vuoden 2019 aikana 161,6 miljoonaa euron verran. Koko kuntalaskutus alitti talousarvion ja esimerkiksi Savonlinnan kaupungin kuntalaskutus kasvoi edellisvuodesta vain 0,1 %, eli yhteensä 200 000 €.  Kasvu sosiaalipalvelujen kustannuksissa taittui.

Vuoden 2019 alussa Sosterissa valmisteltiin yhteisyhtiömallia, jolla pyrittiin turvaamaan erikoissairaanhoidon palvelut alueella. Syksyyn mennessä ja maan hallituksen vaihduttua sote-suunta kääntyi Pohjois-Savoon ja sitä kautta haettiin edelleen varmuutta palvelujen jatkuvuuteen.

– Toimintavuosi 2019 oli monivaiheinen. Edunvalvonta ja tulevaisuuden palveluiden turvaaminen olivat keskeisesti esillä myös hallituksen työskentelyssä. Kiitos henkilöstölle ja johdolle hyvästä tuloksesta haasteellisena aikana, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen kuvasi.

Kustannusten hillintää tapahtui kaikilla tulosalueilla

Erikoissairaanhoidossa talousarviossa pysyttiin hyvin. Ainoastaan aineet, tarvikkeet (mm. hoitotarvikkeet) ja tavarat ylittivät arvioidun.  Asiakkaat ja potilaat käyttivät erikoissairaanhoidon palveluja edellisvuotta enemmän.

Perusterveydenhuollossa palvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta ostoja tehtiin kuitenkin edellisvuotta vähemmän. Avohoitokäyntejä ja laitoshoitoa oli perusterveydenhuollossa edellisvuotta vähemmän.

Sosiaalipalveluissa, joita Sosterissa erityisesti tarkasteltiin viime vuonna, jäi talousarvio alle arvioidun ja kustannusten kasvu oli maltillista (1,1 %).

-Kaiken kaikkiaan tulosalueilla ollaan oltu kustannustietoisia ja taloutta on hoidettu hyvin. Sosiaalipalveluissa käynnistyneet toimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa myös kustannuskehitykseen, hallintojohtaja Saara Pesonen totesi.

Sosterin talousvuosi ei ollut helppo, ja siihen nähden tulokseen voidaan olla tyytyväisiä.

– Toki nyt päällimmäisenä haasteena on korona-epidemia ja siitä selviytyminen, muistuttaa kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoi.

Työterveyshuollon kumppaniksi terveystalo

Työterveyshuollon palvelujen tuottajaksi valittiin Terveystalo, joka tuottaa jatkossa Savonlinnan kaupungin ja Sosterin työterveyshuollon palvelut sekä Sosterin järjestämisvastuulla olevan työterveyshuollon palvelut. Toiminta käynnistyy kesäkuusta 2020 alkaen niin, että kokonaisuudessa toiminta on siirtynyt Terveystalolle 1.9.2020.

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat linkistä: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1181

 

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Saara Pesonen, hallintojohtaja, 044 417 4100