Vammaispalvelun myöntämien kuljetusten tilaaminen muuttuu maanantaina 4. helmikuuta alkaen. Tästä eteenpäin kuljetukset tilataan uudesta välityskeskuksesta numerosta 015 357 6020. Välityskeskusoperaattori on tarjouskilpailun perusteella valittu Etelä-Savon Taksi Oy Mikkelistä.

Lisätietoja Kuljetuspalvelut-sivultamme!

Sosterin vammaispalvelulla on noin 1000 asiakasta joille on myönnetty vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella tuettu kuljetuspalvelu. Asiakkaat ovat voineet tilata tarvitsemansa kyydin suoraan valitsemaltaan taksiautoilijalta tai TaksiSavonlinnan palvelunumerosta.

Kesällä 2018 taksipalveluja säännellyt lainsäädäntö muuttui ja taksimatkojen hinnoittelu vapautui. Muuttuneessa tilanteessa Sosterin oli kilpailutettava tämä julkisin varoin toteutettu kuljetuspalvelu, koska palvelulla ei enää ollut yhtenäistä hinnoitteluperustaa. Hallinnollisesti jokaiselle asiakkaalle ei voitu erikseen kilpailuttaa kuljetusta vaan kuljetusten tilaaminen ja toteuttaminen keskitettiin erillisen palveluntuottajan vastuulle.

Kesällä 2018 järjestetyn tarjouskilpailun perusteella yhteistyökumppaniksi valittiin mikkeliläinen Etelä-Savon Taksi Oy, jolla on laaja kokemus taksimatkojen välitystoiminnasta jo usean kunnan alueella Suomen eri osissa.

Vammaispalvelun myöntämien kuljetusten tilaukset ovat aikaisemmin tapahtuneet TaksiSavonlinnan välityksellä tai suoraan asiakkaan ja yksittäisen autoilijan kesken. Muutos entiseen toimintatapaan voi olla asiakkaalle hämmentävä, kun tuttu ja turvalliseksi koettu autoilija jatkossa ei välttämättä olekaan kuljetuksen suorittaja vaan välityskeskus on lähettänyt paikalle lähimmän vapaana olevan taksin.

– Olemme lähettäneet asiakkaillemme tiedotteen tulevasta muutoksesta ja ymmärrämme hyvin heidän huolensa muuttuvassa tilanteessa. Vanha kuljetuspalvelujärjestelmä on toiminut Savonlinnan alueella hyvin mutta Sosterin on noudatettava muuttunutta lainsäädäntöä. Sosteri on valtakunnallisesti viimeisiä toimijoita, jotka ottavat keskitetyn tilausjärjestelmän käyttöönsä sote-kuljetuksissa, Sosterin vammaispalvelupäällikkö Pekka Heiskanen toteaa.

– Asiakkaat voivat luottaa siihen, että myös uudella tavalla toteutettava tuttu palvelu toimii moitteettomasti. Myönnetty kuljetuspalvelu ei pääty kenenkään osalta tilausjärjestelmän muutoksen takia. Samoin kuljetuspalveluita toteuttavat viime kädessä entiset tutut autoilijat, Heiskanen jatkaa.

Tilausvälityskeskuksen käyttöönoton yhteydessä myös Enonkosken kuljetuspalveluasiakkaat saavat käyttöönsä saman matkakortin, joka on ollut käytössä Savonlinnassa vuodesta 2013 alkaen.

Maanantaista 4.2. alkaen kuljetus tilataan numerosta 015 357 6020

Maanantaista 4.2. alkaen kuljetus on tilattava numerosta 015 357 6020, muulla tavoin tehtyjä tilauksia järjestelmä ei tunnista eikä kuljetuksia voida korvata. Kuljetuspalvelusta peritään asiakkaalta edelleen matkan pituuden perusteella määräytyvä omavastuuosuus.

Muutoksen yhteydessä Sosterin nettisivuille tulee 4.2.2019 alkaen lisätietoa palvelun yksityiskohdista ja palautteenantomahdollisuus.

Lisätiedot: Pekka Heiskanen, vammaispalvelupäällikkö, Sosteri, p. 044 417 4101, pekka.heiskanen@sosteri.fi