Kuva valtuuston kokous

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin kuntayhtymävaltuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen päättämään Sosterin erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamisesta julkisena palveluna. Kokous pidettiin 10.10.2019.

Kuntayhtymävaltuusto päätti kokouksessaan lopettaa erikoissairaanhoidon ulkoistuksen ja sen valmistelun. Samalla valtuusto päätti valmistella erikoissairaanhoidon yhdistämistä ja myöhemmin mahdollista maakunta-sotea vain Pohjois-Savon suuntaan.

– Meillä on kuntayhtymässä vahva yhteinen näkemys siitä, että osana Kuopion yliopistollista sairaalaa meillä on parhaat edellytykset yhteispäivystyksen ylläpitoon ja erikoissairaanhoidon kehittämiseen Savonlinnassa, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (Kok.) totesi.

Valtuustoryhmät olivat yksimielisesti esityksen takana.

– Keskustan ryhmän näkemys on, että kyse on elämän ja kuoleman kysymyksestä seutukunnalle. Meillä on yksimielinen kannatus Pohjois-Savon suunnalle, Erkki Pennanen (Kesk.) sanoi.

– Pohjois-Savon suunta antaa meille mahdollisuuksia kehittyä ja turvaa sairaanhoitopiirin. Tällaista viestiä ei ole Essoten suunnalta tullut. Olemme yksimielisesti Pohjois-Savon suunnan kannalta, Markku Valjakka sanoi (Sdp.)

– Kokoomus, Vihreät ja Kristillisdemokraatit ovat yhteisesti sitä mieltä, että yhteistyö Pohjois-Savo kanssa on luonteva ja paras suunta. Tukeudumme tässä myös Sosterin henkilöstön yksimieliseen näkemykseen, Mikko Sairanen (Kok.) kertoi ryhmien yhteiskannasta.

Asiassa ratkaisun tekevät Sosterin jäsenkunnat. Näistä Rantasalmi ja Enonkoski ovat jo päättäneet sote-valmistelun suunnaksi Pohjois-Savon. Savonlinnan ja Sulkavan päätöksiä odotetaan lokakuun aikana.

Sosteri haluaa kolmekantaista sote-valmistelua

Valtuusto totesi edelleen, että sosiaali- ja terveysministeriö on pyynnöstä luvannut osallistua Pohjois- ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon yhdistymisselvitykseen. Asia oli esillä ministerivierailulla Savonlinnassa elokuussa. Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro korostaa, että valmistelussa on nyt kaksi samansuuntaista asiaa.

– Ensiksikin on tämä erikoissairaanhoitojen yhdistäminen, jossa meidän on mahdollista edetä etupainotteisesti jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Toinen asia on tuleva sote-maakuntavalmistelu, johon kuuluvat myös perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Tässäkin tahtotilamme on olla mukana Pohjois-Savon valmistelussa.

Peitsaron mukaan kun Sosterin jäsenkuntien tahtotila on tiedossa, ministeriön kanssa on mahdollista katsoa kuinka protokolla etenee, jotta Sosteri on mukana Pohjois-Savon maakunnallisessa sote-valmistelussa.

Päättäjät valtuustossa katsoivat myös, että erikoissairaanhoidon päivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta tulee turvata Savonlinnassa hallitusohjelman mukaisilla erillispäätöksillä.

Sosterin henkilöstö on yhtenäisesti Pohjois-Savon kannalla

Valtuuston kokouksessa olivat esillä myös lääkäreiden ja ammattiliittojen Savonlinnan seudun ammattiosastojen kannanotot Pohjois-Savon suunnan puolesta. Kannanotoissa korostetaan, että Sosterilla olisi yliopistollisen sairaalan osana paremmat mahdollisuudet turvata paras mahdollinen hoito potilaille. Jo nyt Sosteri ostaa potilailleen eniten erikoissairaanhoidon palveluja Kuopion yliopistolliselta sairaalalta (KYS) ja yhteistyöstä on vuosikymmenten kokemus. Yhdistymisen KYSiin nähdään helpottavan myös pulaa erityisosaajista, sillä lääkäreiden mukaan yliopistosairaala on sairaalalääkärikunnalle yksityistä terveydenhuoltoa houkuttelevampi vaihtoehto.

Sosterin kuntayhtymähallituksessa erikoissairaanhoitojen yhdistäminen on esillä 22.10.2019. Selvitys julkaistaan kokouksen jälkeen.

Linkki pöytäkirjaan: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192869

Lisätietoja
Ahti Myllys, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333