Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi Sosterin talousarvion 2019 kokouksessaan tiistaina 11.12.2018. Ensi vuoden budjetti on tiukka, eikä kasvunvaraa juuri ole. Ensi vuoden aikana Sosterissa tehostetaan sosiaalipalveluiden prosesseja, vahvistetaan kotihoitoa ja investoidaan uudisrakentamiseen. Valtuuston jäsenet kiittivät Sosterin henkilöstöä hyvästä työstä.

Sosterin vuoden 2019 talousarvioraami on vuoden 2017 tilinpäätöstaso lisättynä 1,5 prosentilla. Euroissa tämä tarkoittaa 3,4 miljoonan euron kasvua. Kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (Kok.) kertoi, että talousarvio on laadittu sen mukaan, että palvelut alueella säilyvät ja alueemme ihmiset saavat tarvitsevansa hoidon ja hoivan.

– Talousarvion valmistelua on käyty läpi peruskuntien kanssa hyvässä yhteistyössä. Viime vuodesta on opittu, jolloin Savonlinnan kaupungin ja Sosterin talousarvioluvut eivät olleet yhteneviä. Nyt luvut ovat linjassa. Talousarviossa rakennetaan turvallisuutta turvaamalla palvelut nykytasossaan, Myllys jatkoi.

Talousarvion raami on tiukka

Sosterin hallitus on aiemmin kokouksessaan käsitellyt talousarvioesityksen. Kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (Kesk.) kertoi, että hallitus on ollut yksituumainen, palvelut on säilytettävä ja turvattava, samalla kun kuntien tiukka taloustilanne on otettava huomioon.

– Kasvua vuoden 2017 tilinpäätökseen on vain 3,4 miljoonaa euroa, josta virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkkojen yleiskorotukset tulevat lohkaisemaan isoimman osan, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa, Nousiainen sanoi.

– Painopistealueena ovat sosiaalipalvelut. Tiukimmalle joutuu erikoissairaanhoito, jossa tiukennusta on 300 000 euroa. Talousarvioraami on kuitenkin realistinen, tätä enteilee tämän vuoden toteutuma. Näin selvitään jos satunnaisia ja yllättäviä tapahtumia ei tule, Nousiainen jatkoi.

Kotihoitoon Sosteri vakinaistaa 22 uutta työntekijää. Uutta aikaa on puolestaan perusterveydenhuollon uudisrakennus, jossa rakennustyöt alkavat tulevana syksynä. Talousarviossa rakentamisen aloitus tarkoittaa noin 7 miljoonan euron investointimenoja.

Keskustelutilaisuus sosiaalipalveluiden uudistamisesta järjestetään alkuvuodesta

Kustannustehokkuutta Sosteri hakee uudistamalla toimintamalleja ja prosesseja edelleen. Esimerkiksi Savonlinnan osalta sosiaalipalveluiden järjestämistä on jo läpivalaistu. Enonkoskella aloitetaan vastaava tarkastelu. Lisäksi alueen väestö halutaan mukaan ideoimaan tulevaisuuden palveluja.

– Ensi vuonna yksi selviä kärkiä on sosiaalipalveluiden uudistaminen. Uusia toimintamalleja esittelemme kansalaisille avoimessa tilaisuudessa 17.1.2019 Savonlinnan Musiikkiopistolla. Käymme tuolloin yhteisesti läpi, mitä olemme sosiaalipalveluiden ja hoivan alueella tekemässä. Olen luottavainen siihen, että myös konkreettisia säästöjä saadaan aikaan, kun asioita tehdään uudella tavalla. Toivomme kansalaiset mukaan kehittämistyöhön ja kertoman toiveitaan, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoi.

Tilaisuudesta ja sen tarkasta ajasta tulee tietoa vielä erikseen sekä mediassa että Sosterin omissa tiedotuskanavissa verkkosivuilla www.sosteri.fi ja Facebookissa sekä Twitterissä @sosterifi.

Valtuutetut kävivät hyvää keskustelua ja antoivat runsaasti kiitoksia Sosterin henkilöstölle

Valtuutetut kiittivät Sosterin henkilöstöä hyvistä tuloksista, joita on strategian mukaisesti tehty.

– Iloa ja valoa näkyy tulevaisuudessakin, strategia ja sen arvot ovat hyvät, johto on ajan tasalla ja henkilöstölle suuri kiitos hyvästä työstä, Anne Herttuainen (Kesk.) sanoi.

– Kiitos virkamiehille siitä, että teette hyvää yhteistyötä kaupungin ja jäsenkuntien kanssa. Henkilöstölle suuri kiitos, teette hienoa tulosta ja olette suurin voimavara Sosterissa, Aila Makkonen (Sdp.) sanoi.

Valtuutetut esittivät myös kehitysideoita. Esimerkiksi Kent Nyman (Dk.) otti esille päihdekuntoutujat, ja toivoi yhteistä mallia heidän hoitoonsa läpi kaikkien jäsenkuntien. Kotihoitoon kehitysideoita esitti puolestaan Tiina Strandén (Vihr.), esittäen muassa pienempiä ja itseohjautuvia tiimejä. Sosterin johto kertoi ottavansa ideat jatkotarkasteluun.

– On ollut mukava viedä läpi tämä talousarvion teidän valtuutettujen kanssa. Teiltä on tullut hyviä huomioita ja olemme käyneet hyvää keskustelua. Erityisen mukavaa on, terveisiä tässä myös henkilöstölle, että strategian toteutukseen olemme todella tyytyväisiä myös valtuuston tasolla. Sosterissa on aidosti menty eteenpäin asiakas edellä. Kiitos henkilöstölle ja oikein hyvää ja rauhallista joulunaikaa kaikille, puheenjohtaja Ahti Myllys sanoi kokouksen lopuksi.

Sosterin strategiaan on täsmennetty prosessijohtamisen mittareita, tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä, muutoin se on ennallaan. Nykyinen strategia on voimassa vuoteen 2021 saakka.

Pöytäkirja, jossa liitteenä talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182753

Lisätietoja
Ahti Myllys, valtuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Pekka Nousiainen, hallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333