Sosterin valtuuston kokous 14.9.2020

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tahtotila sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on sinetöity yhtymävaltuuston päätöksellä. Sosteri haluaa rakentaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita osana Pohjois-Savon sote-maakuntaa.

Sosterin valtuusto hyväksyi kokouksessaan maanantaina 14.9.2020 Sosterin lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat pyytäneet lausuntoa lakiluonnokseen 25.9.2020 mennessä mm. kunnilta ja kuntayhtymiltä. Itä-Savon osalta lausunnossa keskeinen asia on kannanotto tulevan soten suuntaan, eli siihen, tuleeko Sosterin alueen kuulua tulevaisuudessa Pohjois- vai Etelä-Savon sote-maakuntaan.

Esitys Pohjois-Savon suunnaksi hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Sulkavalainen valtuutettu Sanna Reponen (Kesk.) teki muutosesityksen, joka oli samalla Sulkavan kunnanvaltuuston kanta. Savonlinnalainen Anne Herttuainen (Kesk.) kannatti Reposen esitystä. Muutosesityksessä puollettiin Etelä-Savon suuntaa, ja esitettiin lausuntoon muutoksia yhteensä yhdeksään kohtaan.

Äänestyksessä Reposen esitys sai Herttuaisen tuen, muut valtuutetut puolsivat kuntayhtymähallituksen esitystä. Suhteellinen äänimäärä kuntayhtymähallituksen esityksen tueksi oli JAA-äänin 26,6, EI-äänten suhteellinen määrä oli 3,4.

– Silloin kun olemme antamassa nimenomaan sairaanhoitopiirin lausuntoa, meillä pitää ykkösasiana olla kuntalaisten saamat, mahdollisimman hyvät ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut, mahdollisimman läheltä. Ne ovat parhaiten saavutettavissa tulevaisuudessakin osana Pohjois-Savon sote-maakuntaa, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys sanoo.

– Osana Pohjois-Savon sote-maakuntaa meillä on ehdottomasti parhaimmat edellytykset säilyttää päivystävä erikoissairaanhoidon sairaala. Yhteistyötä Pohjois-Savon kanssa puoltavat niin lainsäädäntö, henkilöstön saatavuus kuin ison väestöpohjan takaama toiminnallisten suoritteiden määrä, joka mahdollistaa sairaalan toiminnan päivittäisen sisällön järkevän suunnittelun, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro summaa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnista Enonkosken, Rantasalmen ja Savonlinnan valtuustot käsittelevät lausuntonsa vielä tänään 14.9.2020. Jäsenkunnista Sulkava on valtuustopäätöksellään 9.9.2020 päättänyt suunnata Etelä-Savoon.

Sosterin lausunto lakiluonnokseen sekä raportti Sosterin ja KYS:in erikoissairaanhoidon toimintojen yhdistämisestä ovat luettavissa kokouksen liitteenä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=4

Koronapandemian vuoksi yleisöllä oli mahdollisuus seurata kokousta vain verkossa, linkki tallenteeseen (lähetysikkuna näkyy kun rullaa sivua alemmas): https://www.sosteri.fi/sosteri/organisaatio/

Lisätietoja

Ahti Myllys, yhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Pekka Nousiainen, yhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333