Sosterin valtuusto kokoontui 7.11.2018 päättämään talousarviomuutoksesta kuluvalle vuodelle. Alkuperäinen talousarvio ylittynee yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Tarve lisärahalle johtuu erityisesti aiemmin arvioitua suuremmasta Sosterin palveluiden käytöstä.  

Talousarvio muutettiin kotihoidossa, jonne lisäys oli 1 599 500 euroa, lastensuojelussa, jonne lisäystä tarvittiin 614 000 euroa ja vammaispalveluissa, jonne lisättiin määrärahaa 2 850 000. Vaikutukset vuoden 2018 talousarvioon ovat yhteensä 5 028 500 euroa. Sosiaalipalvelujen johto on arvioinut lisämäärärahatarpeen toimintalukujen valossa. Suurin osa lisämäärärahasta käytetään palveluihin, joissa asiakkaalla voi olla lain mukainen subjektiivinen oikeus, kuten vammaispalveluissa.

– Kuntalaki velvoittaa valtuuston tekemään talousarviomuutokseen talousarviovuoden aikana. Tilanne tiedettiin jo alkuvuodesta, kun tilinpäätös ylitti tämän vuoden talousarvion. Kesän jälkeen arvio on täsmentynyt. Kuntalaisille on palvelut annettava ja se on Sosterin tehtävä, Sosterin valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (Kok.) sanoi.

Sosterin hallintojohtaja Saara Pesonen kertoi siitä, mihin lisäraha käytännössä tarvitaan.

– Lisärahaa on tarvittu muun muassa hoivassa työskentelevän henkilöstön palkkaamiseen sekä asiakkaiden tarvitsemien palveluiden ostoihin palvelutaloista ja muista sairaaloista Sosterin ulkopuolelta. Toimintaympäristö on varsin haasteellinen ja taloudellisissa haasteissa ovat tällä hetkellä muutkin sote-toimijat. On kuitenkin huomattava, että Sosterin kustannukset ovat tänä vuonna kasvaneet maltillisesti viime vuoteen verraten.
Keskustelun aikana Sosterin hallituksen puheenjohtaja selvensi julkisuudessa liikkuvia lukuja.

– Muutama seikka on välttämätöntä selventää. Kun puhutaan Sosterin taloudesta, ainoat perustellut luvut ovat tietenkin kuntayhtymän omat talousluvut, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (Kesk.) sanoi.
Hän korosti, että Sosteri ei voi olla vastuussa siitä, mitä esimerkiksi Savonlinnan kaupunki omaan talousarvioonsa varaa. Edellisvuosina kaupungin näiden palvelujen käyttöön varaama määräraha on ollut pienempi kuin mikä realistinen tarve olisi ollut. Tämä on aiheuttanut kierteen, joka pitää nyt viimein katkaista ja saattaa luvut samalle tasolle.

– Tästä johtuen Sosterin omassa talousarvossa ei myöskään ole vastaavaa kuilua, kuin mitä kaupungin talousarviossa. Sosterin talousarvion ylitysarviossa on kyse 5 miljoonasta eurosta, ei 11 miljoonasta eurosta, kuten kaupungin talousarvioon peilaaminen antaa virheellisesti ymmärtää. Tämä on hyvä ymmärtää.

Etelä-Savossa ikäihmisten hoivan tarve on valtakunnallisestikin suurta

Hallintojohtaja Saara Pesonen toi talouskatsauksessaan esille tietoa koko Etelä-Savon tilanteesta, jotka selittävät osaltaan kasvavaa palveluiden tarvetta. THL:n tuoreen asiantuntija-arvion mukaan koko Etelä-Savon alueen väestöstä 29 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä, mikä on eniten koko maassa.

– Ikärakenteeseen liittyvät sairaudet näkyvät meillä valtakunnallisestikin suurina potilasmäärinä, ja säännöllisessä kotihoidossa olevien, 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä on maan suurimpia, Pesonen kertoi raporttiin viitaten.

– Palvelutarve kasvaa ja kustannukset nousevat tulevina vuosina. Nämä faktat on huomioitava. Sosterissa sopeutetaan taloutta niin kiinteitä kustannuksia karsien kuin toimintatapoja arvioiden ja muuttaen.

THL:n raportti Sosiaali- ja terveyspalvelut: Etelä-Savo: Asiantuntija-arvio, syksy 2018 löytyy myös verkosta: http://www.julkari.fi/handle/10024/137015

Valtuuston kokouksen pöytäkirja löytyy linkistä: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1183

Lisätietoja

Ahti Myllys, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100