Vuonna 2017 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Sosterissa asiakkaiden hoitoon pääsy nopeutui merkittävästi. Palveluihin pääsy on nyt monelta osin maan kärkitasoa. Toimintakuluja kasvattivat muun muassa palveluiden ostot muista sairaanhoitopiireistä, lääkekustannusten kasvu ja lisääntyvä hoivan tarve. Kuntayhtymävaltuusto käsitteli kulunutta vuotta kokouksessaan 26.6.2018.

Sosterissa strategian mukainen asiakasprosessien johtaminen ja kehittäminen toivat toivottuja tuloksia vuoden 2017 aikana. Perusterveydenhuollossa palvelujen saatavuus parani. Erikoissairaanhoidossa jonotusaikoja lyhennettiin merkittävästi. Esimerkiksi tekonivelleikkauksen hoitopolku lyhentyi noin 190 vuorokaudesta jopa 55 vuorokauteen. Asiakkaille hoitoon pääsyyn kuluva aika kerrotaan ajantasaisesti; verkkosivuilla julkaistaan vuorokausittain päivittyvät tiedot odotusajoista eri palveluihin. Sosiaalihuollon palveluissa palvelutarvearvio ja palvelupäätös saadaan niin ikään vähintäänkin säädetyssä ajassa.

– Toiminnallisesti vuosi oli erittäin positiivinen. Kuuluu viestiä, että täällä on kiva olla töissä. Eteenpäin menemisen meininki on Sosterissa vahva. Erinomaisia tuloksia on saavutettu kuntalaisten kannalta. Hoitoprosessien kokonaiskesto on tiivistetty parhaimmillaan alle puoleen. Tämä on kuntalaisten etu ja samalla yhteiskunnan etu sairauslomakustannusten vähentymisenä, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys sanoi.

Vuonna 2017 Sosteri sai myös sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan perusterveydenhuollon uudisrakentamis-hankkeeseen. Uuden terveysaseman suunnittelu keskussairaalan yhteyteen aloitettiin tämän vuoden alussa. Rakennustyöt aloitetaan vuoden 2019 alussa.

Kasvava palveluiden tarve näkyy Sosterin vuoden 2017 tilinpäätöksessä

Kokouksessaan valtuusto vahvisti tilinpäätöksen 2017. Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ylittyivät vuonna 2017 yhteensä 7,8 miljoonalla eurolla (4,4 %) ja ulkoiset toimintakulut yhteensä 8,1 miljoonalla eurolla (4,6 %). Henkilöstökustannukset pysyivät talousarviossa. Kasvava palveluiden tarve ja nopea pääsy palveluihin ja hoitoon vaikuttivat kuntayhtymän talouteen.

– Väestörakenne kasvattaa palvelutarvetta, sillä Sosterin alueella on Suomen iäkkäin väestö. Alueen ikäpyramidi tulee edelleen terävöitymään vuoteen 2040 mennessä, mikä tarkoittaa hoivapalvelujen tarpeen merkittävästi kasvavaa kysyntää. Tämä on asia, mikä pitää ottaa vakavasti, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoi tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Erikoissairaanhoidon toimintakuluja kasvattivat pääasiassa muista sairaaloista, hankitut ostopalvelut kuten syöpähoidot, sekä kasvaneet lääkekustannukset.

Perusterveydenhuollossa toimintakuluja kasvattivat niin ikään palveluiden ostot, joita oli erityisesti lastentaudeissa ja lastenpsykiatriassa. Kalliit lääkekustannukset rasittivat myös perusterveydenhuoltoa.

Sosiaalipalveluissa toimintakuluja kasvatti muun muassa kotihoidon kasvava kysyntä ja lastensuojelun asiakasmäärien kasvu.

Valtuustolta kehuja henkilöstölle

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä useat valtuuston edustajat kiittivät Sosterin henkilöstöä tehdystä kehittämistyöstä, hyvästä ilmapiiristä ja sitoutumisesta.

– Tilinpäätös osoittaa se, että henkilöstö on sisäistänyt kehittämisen. Kiitos henkilöstölle sitoutumisesta Markku Valjakka (sd.) sanoi.

– Sosterissa on hyvä iltapiiri, kun tänne tulee, henkilöstö tervehtii ja hymyilee. Positiivinen asenneilmapiiri näkyy myös prosessien kehittämisessä, henkilöstö on aidosti mukana. Täällä on hyvä olla myös luottamushenkilönä, Leila Virta (kok.) sanoi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hilkka Virtanen (sd.) antoi palautetta myös Sosterin johdolle.

– Johtajat sietävät kritiikkiä ja osaavat johtaa. He ottavat huomiot nöyrästi vastaan ja yrittävät tehdä paremmin. En ole tällaista työyhteisöä ennen nähnyt, Virtanen sanoi.

Valtuusto kannusti Sosterin johtoa edelleen tehostamaan vuorovaikutusta.

– Meille tänään pidetty info on ollut hyvä, toivoisin, että tällaisia tietoiskuja olisi useammin, Aila Makkonen (sd.) sanoi viitaten erilliseen tilinpäätös infoon, joka pidettiin valtuustolle ennen varsinaista kokousta.

Valtuusto sinetöi Sosterin hallituksen kannan Etelä-Savon sairaaloiden työnjakoon

Valtuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimukseen kirjataan Etelä-Savon sairaaloiden osalta työnjaoksi, että primaari tekonivelkirurgia tuotetaan jatkossa Savonlinnaan keskussairaalaan keskitettynä ja selkä-, syöpä- ja vaativa päivystyskirurgia keskitetään Mikkelin keskussairaalaan. Periaate edellyttää, että edellä mainittu työnjakomalli toteutuu kokonaisuutena ja että se saa molempien sairaanhoitopiirien yhtäpitävän hyväksynnän. Valtuusto päätti, että kirurgista toimintaa jatketaan nykyisessä laajuudessaan toistaiseksi ja edelleen käydään työnjakoneuvotteluita asetuksen piirissä olevasta toiminnasta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1183

 

Lisätietoja

Ahti Myllys, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100