Talous on Sosterissa hyvässä hallinnassa. Vuonna 2018 talouden kulut kasvoivat edellisvuodesta vain 0,4 prosenttia, mikä on poikkeuksellisen hyvä kehitys koko erva-alueella. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 3.6.2019 ja kiitti henkilöstöä ja johtoa hyvästä työstä ja yhteishengestä.

Sosterissa kulut jäivät vuonna 2018 alle talousarvion sekä erikoissairaanhoidossa (-2,3, %), perusterveydenhuollossa (-3,4 %), että tukipalveluissa (-4,3 %). Ainoastaan sosiaalipalveluissa oli kasvua (+6,4 %) asiakkaiden tarvitsemien palveluiden ostamisen ja avustusten kasvun vuoksi.

– Talous on viime vuoden aikana hoidettu erittäin hyvin, tästä kiitos koko henkilöstölle, valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (Kok.) sanoi avauspuheessaan.

Kuntalaskutus kasvoi vain 0,3 prosenttia edellisvuoteen verraten. Talousarvion toimintakulut vuonna 2018 olivat yhteensä 186,3 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteuma oli 185,6 miljoonaa euroa.

– Hallintoa on hoidettu hyvin, siitä iso kiitos kaikille. Henkilöstö on saatu hyvin mukaan kustannussäästöihin. Yhdessä kun tehdään, saadaan hyvään aikaan. Sosiaalipalvelut on vielä haaste, sen meistä jokainen tietää. Siellä pitää vielä löytää uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, Anne Herttuainen (Kesk.) sanoi.

– Lastensuojelu pitäisi ulottaa perheisiin, tukea tarvitsevat myös koulua käyvät nuoret. Keskustelua kuntien, seurakuntien ja poliisin kanssa tulisi käydä entistä enemmän, Markku Valjakka (Sdp.) korosti.

– Hoitojonoja on purettu mallikkaasti ja taloutta on hoidettu hyvin. Kun ottaa huomioon, että viime vuosi on toimittu erittäin haastavassa ja epävarmassa valtakunnallisessa tilanteessa, täytyy sanoa, että Sosteri on aika hyvä tiimi. Kiitokset sekä johdolle että henkilöstölle saavutuksista, Tiina Strandén (Vihr.) sanoi.

– Sosterissa on hyvä yhteistyö ja hyvä yhteishenki. Hallinnon näkökulmasta on ollut erittäin miellyttävä tehdä yhteistyötä ja yhteiset näkemykset on ollut helppoa saavuttaa. Tästä kiitos koko sairaanhoitopiirin henkilöstölle ja johdolle, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (Kesk.) sanoi.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen, merkitsi tiedoksi saaduksi henkilöstöraportin ja tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen. Henkilöstöraportista käydyssä keskustelussa valtuutetut kiinnittivät huomiota tavoitekeskustelun alhaiseen määrään ja toivoivat keskusteluja käytävän enemmän.

Asiakastyytyväisyys ja tehokkuus vahvistuivat vuonna 2018

Asiakastyytyväisyystavoitteet ylitettiin kaikkialla, missä niitä vuoden aikana mitattiin. Kiireellisessä palvelussa asiakastyytyväisyys oli 91,1 prosenttia. Kiireettömässä hoidossa 93,3 prosenttia. Hoitoketjut lyhentyivät puolestaan eniten kiireettömän hoidon prosessissa.

– Tehokkuutta tuo se, että asiakas saa yhä useammin hoidon tai palvelun yhdellä käynnillä, entisen rumppaamisen sijaan, hallintojohtaja Saara Pesonen

Asumisen ja hoivan prosessissa toteutui palveluasumisen odotusajan lyhentäminen enintään kahteen kuukauteen. Kotihoidossa saavutettiin hoitoon pääsy viidessä vuorokaudessa.

Palveluiden integraatiota edelleen edistävän perusterveydenhuollon uudisrakennuksen suunnittelu alkoi viime vuonna ja tällä hetkellä ollaan urakkalaskentavaiheessa.

Muutokset hallintosääntöön ja perussopimukseen

Valtuusto edisti erikoissairaanhoidon yhtiöittämisen etenemistä vahvistamalla hallintosääntöön kaksi muutosta: kuntaneuvottelujen vahvistamisen sekä kuntayhtymävaltuuston päätösvallan palveluverkkoa käsiteltäessä.

Nämä olivat tekijät, jotka mahdollistivat Savonlinnan kaupungin järjestämisvastuun siirtopäätöksen Sosterille perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Erikoissairaanhoidossa järjestämisvastuu on lakisääteisesti sairaanhoitopiirillä.

Voimassa olevan rajoituslain mukaan kuntayhtymä voi ulkoistaa enintään 30 prosenttia järjestämisvastuullaan olevista toiminnoista. Sosterissa järjestämisvastuun alla ovat nyt kaikki toiminnot, mikä mahdollistaa osaltaan erikoissairaanhoidon yhteisyrityksen muodostamisen.

Valtuusto hyväksyi hallintosäännöt muutokset esityksen mukaisesti ja merkitsi myös perussopimuksen tietoonsa saatetuksi ja totesi sen voimaantulon 1.5.2019.

Hallintosäännön käsittelykohdassa kuntayhtymävaltuusto äänesti Hilkka Virtasen (Sdp.) esityksestä. Virtanen esitti lisäystä nykyisen hallintosäännön mukaiseen käytäntöön siitä, että kuntayhtymävaltuuston kokouskutsu lähetettäisiin myös tarkastuslautakunnan jäsenille. Koska asia poikkesi hallituksen esityksestä, siitä äänestettiin. Hallituksen esitys sai enemmistön äänistä. Puheenjohtaja Ahti Myllys kuitenkin totesi, että itse asia ei ole tullut hylätyksi, vaan se otetaan huomioon hallintosäännön laajemman uudistuksen käsittelyn yhteydessä syksyllä.

Sosterissa erikoissairaanhoidon yhteisyrityksen valmistelu etenee.

– Yhteisyrityksessä tavoitteena on etenkin päivystys- ja leikkaustoimintojen turvaaminen, rekrytoinnin vahvistaminen sekä kustannustehokkuuden lisääminen ulkopuolisia asiakkaita hankkimalla, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro.

Päätökset yhteisyrityksestä pyritään saamaan tehtyä tämän vuoden puolella, yhteisyritys voisi näin aloittaa toimintansa vuoden 2020 kevään aikana.

 

Linkki pöytäkirjaan, jossa kaikki kokouksen asiat http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192819

 

Lisätietoja

Ahti Myllys, valtuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100